مجوز حق نشر (Creative commons)

مجوز حق نشر (Creative commons)

حق نشر مجموعه‌ای از حقوق انحصاری برای ناشرین یا پدیدآورندگان یک اثر اصیل و منحصر به‌فرد می‎باشد که حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. دارندگان حق تکثیر برای پیگیری تکثیر و بهره‌برداری‌ از آثار خود برای مدت معینی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود. هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر می‌باشد. اکثر مجلات ما در ایران از سیاست دسترسی باز پیروی می‎کنند. این سیاست دارای مزایا و معایب مختص به خود می‎باشد. یکی از اصول دسترسی آزاد اطلاق مجوز نشر تحت عنوان کرییتیو کامنز می‎باشد. این مجوز می بایست در پایین صفحه اول مقالات درج گردد. این مجوز در راستای گسترش دسترسی‌پذیری آثار جدید برای دیگران به منظور استفاده اشتراکی و سازنده فعالیت می‌کند. این مجوز توسط سازمانی غیر دولتی با همین نام در دسامبر ۲۰۰۲ ایجاد شد که بیشتر برای مقاله‌ها و سند‌های متنی استفاده می‌شود. این مجوز نمایانگر این موضوع می‎باشد که شما برای به اشتراک گذاشتن و تغییرات آزاد هستید اما شرایط زیر باید در آن رعایت شده باشند:

- ارجاع

- اشتراک گذاری یکسان

همچنین باید موارد ذیل مدنظر قرار بگیرند:

- ابطال

- استفاده منصفانه یا معامله منصفانه

- حقوق معنوی مؤلف

- حقوق افراد دیگر چه کسانی که در اثر بودند و چه کسانی که از اثر استفاده کرده‌اند.