آکادمی سلامت

handsome young doctor working laptop computer searching information online 8087 2760

فروشگاه سیب سل

banner 2

شبکه های اجتماعی

نويسندگي

نويسندگي

شخصي نويسنده يا يكي از نويسندگان مقاله محسوب مي‎ شود كه هر سه معيار زير را داشته باشد:

1. سهم قابل توجهي در حداقل يكي از فعاليت‎ هاي زير داشته باشد:

الف) ارائه ايده پژوهشي يا طراحي مطالعه،

ب) جمع ‎آوري داده‎ ها،

ج) آناليز و تفسير.

2. در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پيش ‎نويس مقاله و يا مرور نقادانه آن كه منجر به اصلاح محتواي علمي مقاله گردد، نقش داشته باشد.

3. مقاله نهايي شده را مطالعه و تأييد كرده باشد.

نکته 1: در مواردي كه فرد يا افرادي سهم قابل توجهي در فرآيند پژوهش يا نگارش مقاله داشته ‎اند به نحوي كه به نظر مي‎ رسد شايستگي درج نام به عنوان يكي از نويسندگان را داشته‎ باشند، اما تمامي سه معيار فوق در مورد آن‎ ها صادق نمي ‎باشد، درج نام اين فرد يا افراد به عنوان نويسنده با درخواست مكتوب نويسنده مسئول و در صورت تأييد كميته اخلاق دانشگاه يا مؤسسه محل انجام پژوهش بلامانع است. نويسنده مسئول موظف است كه از موافقت ديگر نويسندگان دست ‎نوشته با اضافه شدن نام اين فرد يا افراد اطمينان حاصل كند.

نکته 2: تمامي نويسندگان بايد مسئوليت محتواي مقاله را در كليه زمينه‎ هاي زير بپذيرند:

1. صحت مطالب مندرج در مقاله،

2. پايبندي به راهنماهاي اخلاقي عمومي و اختصاصي كشور در حفاظت از آزمودني انساني يا حيوانات در مطالعه انجام شده

3. اظهار تعارض منافع احتمالي خود بصورت مكتوب در هنگام ارسال مقاله.

 

 

 


خدمات پژوهشی

students

مطالب مرتبط

“ ما در ضامن سلامتی این افتخار را داریم که خدمات ویژه آموزشی به دانشجویان و پژوهشگران جوان برای ورود به موسسات آموزشی بین المللی ارائه بدهیم. این خدمات شامل کلیه اقداماتی است که برای یک دانشجوی جوان و یک پژوهشگر نوپا برای انجام پژوهش، اخذ پذیرش از دانشگاه ها، ایجاد یک رزومه بین المللی معتبر و انتشار مقالات علمی خود نیاز دارد می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک مربوطه مراجعه نمایید.