فیکس کردن اندام شکسته

فیکس کردن اندام شکسته

در بسیاری از شکستگی های اندام ها و استخوان های بلند نیاز است که بافت های نرم  از جمله پوست در معرض دید قرار داشته باشند تا بتوان همزمان زخم ها را ترمیم نموده،  بهبودی آنها را کنترل نموده و همچنین مراقب خونرسانی مناسب به بافتها بود و همچنین امکان استحمام و فعالیت طبیعی برای انگشتان و  لباس پوشیدن وجود داشته باشد. در این شرایط است که شیوه های مدرن تر فیکساسیون یا بی حرکتی اندام از جمله پرینت سه بعدی به میدان آمده و رقیب بلامنازع برای شیوه های سنتی گچ گیری می  شوند.. حتی امروزه بسیاری از متخصصین برای بیماری های مفصلی از جمله آرتروز مفاصل و همچنین بیماری های تاندون ها این شیوه فیکساسیون را پیشنهاد می نمایند.

تاریخ

02 بهمن 1393

برچسب ها

کاربردی