کاربردهای اختصاصی شده

کاربردهای اختصاصی شده

بسیاری وقت ها در کار حرفه ای پزشکی و مهندسی پزشکی پیش می آید که برای یک کار خاص، نیاز به یک قطعه محکم و در عین حال با طراحی و شکل خاص می باشد تا بتوان به نحو حسن آن کار تخصصی را انجام داد.، طبیعتا تاکنون از مدل های چوبی و یا احیانا تراشکاری با فلز استفاده می شده است، اما امروزه با پرینت سه بعدی می توان قطعات دقیق، زیبا و در عین حال بسیار محکمی را برای کار مربوطه ایجاد نمود. این قطعات می تواند در ابعاد کوچک تا 50 در 50 سانتی متر تهیه شوند.

تاریخ

02 بهمن 1393

برچسب ها

کاربردی