پزشکی زیبایی اختصاصی شده

پزشکی زیبایی اختصاصی شده

امروزه جراحان متخصص زیبایی رو به این فناوری آورده اند که پیش از اقدام به جراحی زیبایی و یا بازسازی اقدام به طراحی سه بعدی کامپیوتری عضو های مورد نظر نمایند. این کار به بیمار و پزشک دید بسیار دقیق و در عین حال عینی از آنچه پس از جراحی رخ خواهد داد، می دهد و به واقع بینی بیشتر در نتایح منجر می شود و امروزه کاربرد زیادی در جراحی زیبایی پیدا کرده است

تاریخ

02 بهمن 1393

برچسب ها

زیبایی