خدمات ما 

ارائه مشاوره

company-keyboard-teamwork-together-interaction_1098-5864.jpg

خدمات مشاوره ای مدیریت ، فرآیندی است که به سازمان ها برای بهبود عملکردشان کمک می کند، کارکرد اصلی این خدمات بر روی تحلیل مشکلات موجود در سازمان و ارائه برنامه هایی برای توسعه است.

خلق ارزش و نوآوری

businessman-pointing-graph-success_13920-990.jpg

انتخاب معماری برند یک تصمیم استراتژیک است با هدف ترویج خدمات بهداشتی و درمانی وتبدیل نمودن برند به سرمایه در .بلند مدت انجام می شود.

برندسازی

top-view-working-tools_1134-67.jpg

برندینگ دانشی است که با برتری دادن به یک باعث افزایش اعتبار و شهرت آن برند در بازار رقابت میشود، اعتبار و شهرت یک برند به طور مستقیم می تواند منجر به فروش بیشتر و قیمت گرانتر محصولات وخدمات شود.

دیجیتال مارکتینگ

asian-advertising-designer-creative-start-up-team-discussing-ideas-office_1418-2284.jpg

دیجیتال مارکتینگ به مجموعه فعالیت هایی که جهت تبلیغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می گیرد گفته می شود. این یک تعریف خیلی ساده از دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتالی بود.

  انواع خدمات تولید محتوا 

کاتالوگ

کاتالوگ

ویدیو

ویدیو

پادکست

پادکست

طراحی وبسایت

طراحی وبسایت

موشن گرافی

موشن گرافی

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی

پکیج های برندسازی پزشکان و پیراپزشکان 

 

آرمان

سئو (SEO) یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی محتوایی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
تبلیغات کلیکی یا PPC
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

ایده آل

سئو (SEO) یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی محتوایی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
تبلیغات کلیکی یا PPC
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ
طراحی سایت
تبلیغات محیطی

پکیج برندسازی کلینیک های بهداشتی و درمانی

 

کهربا

سئو (SEO) یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی محتوایی
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

امید

سئو (SEO) یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی محتوایی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

افق

سئو (SEO) یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی محتوایی
تبلیغات کلیکی یا PPC
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

ایده آل

سئو (SEO) یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی محتوایی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
تبلیغات کلیکی یا PPC
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ
طراحی وبسایت
تبلیغات محیطی

پکیج برندسازی بیمارستان ها و موسسات ارائه خدمات درمانی

کارن

بهینه سازی سایت

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی محتوایی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
تبلیغات کلیکی یا PPC
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

مینیاتور

بهینه سازی سایت

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی محتوایی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
تبلیغات کلیکی یا PPC
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ
طراحی وبسایت

ایده آل

بهینه سازی سایت

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی محتوایی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
تبلیغات کلیکی یا PPC
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ
طراحی وبسایت
تبلیغات محیطی

لوسیا

بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

 

بهینه سازی سایت
بازاریابی شبکه های اجتماعی

صلح

بهینه سازی سایت

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

تبلیغات کلیکی یا PPC
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

آلبا

بهینه سازی سایت

یک‌روند مناسب برای بهتر دیده شدن یک وب‌سایت یا یک صفحه وب در نتایج جستجو طبیعی یک موتور جستجو است. معمولاً وب‌سایت‌هایی که بالاترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آوردند و این بازدیدکنندگان می‌توانند به مشتری تبدیل شوند.

بازاریابی شبکه های اجتماعی
تبلیغات کلیکی یا PPC
بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ

مشتریان ما 

پیراپزشکان

پیراپزشکان

بیمارستان ها

بیمارستان ها

کلینیک ها

کلینیک ها

موسسات علمی

موسسات علمی

پزشکان

پزشکان

مجلات علمی

مجلات علمی

گستره ی خدمات ما

بین المللی

blue-globe_23-2147513546.jpg

کشوری

iran-map-design-with-flag-light-background-vector_1142-3633.jpg

شهری

mashhad_city_at_night.jpg