آپ های پیام رسانی

پنج چیزی که باید در هنگام انتخاب ابزار جستجوی پیشینه تحقیق در نظر بگیرید (بخش دوم)

هدف جستجو ادبیات یا پیشینه تحقیق، یافتن مطالب مربوط به تحقیق است که به نحوی سازماندهی شده باشند که به راحتی قابل کشف و ارجاع در آینده باشند. تصور کنید زمانی که به شدت متمرکز و با انگیزه هستید، قادرید چندین مقاله را در یک جلسه مرور کنید. مشتاقانه لینک مطالب را در دفترچه یادداشت، […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس