اخلاق نشر

تعارض منافع

تعارض منافع – تعارض منافع عبارت است از وجود هرگونه منفعت مالي و غير مالي كه احتمال دارد نويسنده، داور يا سردبير را در اظهار صادقانه نظر خود تحت تأثير قرار دهد. وجود تعارض منافع به خودي خود ايرادي اخلاقي براي يك دست نوشته محسوب نمي ‎شود. – نويسندگان يك دست‎ نوشته بايد هرگونه تعارض […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس