اخلاق پژوهش

چگونه ایده پژوهشی بیافرینیم؟

این که چه پژوهشی انجام دهیم فقط پیش روی پژوهشگران قرار ندارد. سیاست گذاران و سرمایه گذاران حوزه سلامت نیز باید در این زمینه تصمیم گیری کنند که چه پژوهش هایی را حمایت و تشویق نمایند. ایده های خوب پژوهشی نتیجه استفاده از دانش، یافته های علمی، فعالیت ها و نگرش های پژوهشگر می باشد. […]

نويسندگي

نويسندگي شخصي نويسنده يا يكي از نويسندگان مقاله محسوب مي‎ شود كه هر سه معيار زير را داشته باشد: 1. سهم قابل توجهي در حداقل يكي از فعاليت‎ هاي زير داشته باشد: الف) ارائه ايده پژوهشي يا طراحي مطالعه، ب) جمع ‎آوري داده‎ ها، ج) آناليز و تفسير. 2. در نوشتن مقاله به صورت نوشتن […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس