اصطلاحات علمی

نامهای علمی را چگونه بنویسیم (بخش اول)

“شروع خرد نامیدن چیزها با نام درست آنها است”  کنفوسیوس درک قوانین نگارش نامهای علمی استفاده از مجموعه اصطلاحات دقیق در نگارش علمی بسیار حیاتی است. بنابراین، با سیستم کنونی طبقه بندی می توان اطمینان حاصل کرد که نویسنده ها از اصطلاحات علمی استاندارد استفاده می کنند. نام گذاری و طبقه بندی گیاهان و حیوانات […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس