اصلاح

دلایلی که ممکن است یک مقاله رد شود

اگر تا به حال مقاله شما توسط مجله رد شده است وحشت نکنید، شما تنها نیستید. هر ساله تعداد بسیار زیادی از مقالات، با این وضعیت روبه رو می شوند. با این حال، مسئله بسیار مهم تر از تهیه مقاله شما این است که بررسی کنید که چه اشتباهاتی انجام می دهید که باعث رد […]

چگونگی ارزیابی مقالات

چگونگی ارزیابی مقالات چنانچه در منسکریپت تهیه شده، قوانین نگارش مربوط به آن مجله رعایت شده باشد و مقاله نیز به درستی برای مجله ارسال شود، سردبیر مجله داوران مقاله را مشخص می‌ نماید. پس از پذیرفتن داوری مقاله از سوی داوران، فرآیند داوری مقاله آغاز می‌ شود که اصطلاحاً گفته می‌ شود «مقاله تحت […]

اصلاح و بازبینی

اصلاح و بازبینی مجلات خارجی عمدتا پس از گذشت 3 الی 6 ماه جواب پذیرش، نیاز به اصلاح یا رد مقاله را پس از بررسی توسط داوران ارائه می‎کنند. ممکن است مقاله شما بدون هیچگونه نیاز به تغییر مورد پذیرش قرار گیرد، اما این اتفاق کمتر رخ می‎دهد. اکثر موارد به بازبینی و اصلاح مقاله […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس