بحث مقاله

چک لیست ها (قسمت دوم)

همانطور که در مبحث قبل (قسمت اول چک لیست ها) بیان کردیم، تمامی ژورنال های علمی می توانند با توجه به نحوه مدیریت خود و همچنین برنامه ریزی های کلی انجام شده، چک لیست ها ی استانداردی برای تک تک فرآیندهای انجام شده در ژورنال علمی ایجاد کنند که به یکسان سازی عملکرد افراد مختلف […]

نکاتی برای نوشتن بحث مقاله

نکاتی برای نوشتن بحث مقاله بحث مقاله به هر دو زمان گذشته یا حال نوشته می شود، منتهی باید از یک زمان یکنواخت برای تمام متن استفاده کرد. در این بخش مقاله، یافته های اصلی، اهمیت و معانی آنها بررسی می گردد و شامل مبانی نظری و عملی، یافته ها و روش شناسی است. در […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس