تنوع جغرافیایی

چرا در بحث داوری همتا رعایت تنوع جغرافیایی ضرورت دارد؟ (بخش آخر)

4. گسترش اجتماع داوران می تواند به کاهش تبعیض جغرافیایی یا  تضاد منافع در بحث داوری همتا کمک کند بر اساس گزارش محققان، تبعیض جغرافیایی در حوزه داوری همتا بسیار رایج است و غالبا در بین محققان از مناطق نوظهور تولید کننده تحقیق و مناطق غیر انگلیسی زبان بیشتر احساس می شود. در حالیکه سوگیری […]

چرا در موضوع داوری همتا تنوع جغرافیایی ضرورت دارد؟ (بخش اول)

در چند سال گذشته مباحث پیرامون تنوع و فراگیری در دانشگاه، به ویژه در بحث داوری همتا، شتاب فراوانی پیدا کرده است. این روند با توجه به افزایش حجم تحقیقات منتشر شده از بخشهای جمعیتی غیر سنتی، به ویژه مناطق نوظهور (به لحاظ تحقیق)، امیدوارکننده است. با این حال، دستیابی به تنوع جغرافیایی و همه […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس