روش های جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه باز، انواع پرسشنامه باز بسته، شیوه ی گرداوری اطلاعات، ضامن سلامتی، مصاحبه انعطاف پذیر یا آزاد

روش های جمع آوری اطلاعات

روش های جمع آوری اطلاعات یکی از مهمترین بخش های انجام یک پژوهش جمع آوری اطلاعات است که در صورتی که به درستی و به شکل منظم انجام پذیرد، تجزیه و تحلیل داده ها سریع تر و با دقت بیشتر انجام می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات عموما از چهار روش استفاده می شود: استفاده […]

Scroll to top