سیستم نرم افزاری مدیریت پیش نویس مقالات

انتشار

بعد از اینکه مقالات داوری، بازبینی، ویرایش، صفحه آرایی و تأیید نهایی شدند برای انتشار آماده می باشند. تعدادی از ژورنال های علمی فقط به صورت اینترنتی منتشر می شوند، برخی دیگر هم انتشار چاپی و هم اینترنتی دارند. چنانچه ژورنال علمی فقط به صورت اینترنتی منتشر شود بسیاری از فرآیند های مدیریت، دقیقا مانند […]

راه اندازی سیستم نرم افزاری مدیریت پیش نویس مقالات (قسمت اول)

 کیفیت ژورنال علمی وابسته به کیفیت محتوای آن می باشد و نقش حیاتی داوران در ایجاد یک مقاله علمی با ارزش است. یک ژورنال علمی نباید از داوران خود کار زیادی بکشد و حجم کاری بسیاری را بر روی دوش آن ها بگذارد بلکه دائماً باید به صورت دوره ای از داورانی که در ژورنال […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس