مجلات داخلی

رتبه بندی مجلات داخلی

رتبه ­بندی مجلات داخلی اعتبار مجلات ایرانی از سوی سه ارگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه تعیین می‌شود که به ترتیب اعتبار عبارتند از: مجلات علمی-پژوهشی مجلات علمی-ترویجی مجلات علمی-تخصصی مجلات علمی-پژوهشی: یک مقاله علمی-پژوهشی به دنبال یافتن حقایق و کشف معارف است و یا به […]

Scroll to top