مواد و روش ها

چگونگی اصلاح ساختار مقاله!

مقالات دانشگاهی از الگوی متعارفی شامل قالب و زبان پیروی می کنند. در واقع بیشتر مجلات دستورالعمل هایی را درباره نوع قلم، اندازه قلم، حاشیه، فاصله و غیره به نویسندگان ارائه می دهند. مجلات همچنین دستورالعمل هایی در مورد رئوس مطالب و ساختار مقاله ارائه می دهند. بعلاوه، برخی از مجلات راهنمایی هایی در مورد […]

نکاتی برای نگارش مقاله پژوهشی

چگونگی نگارش مقاله پژوهشی هنگامیکه مطالعه خود را به پایان می رسانید، داده ها را تجزیه و تحلیل می کنید و به نتیجه می رسید حال زمان آن است که یافته های خود را با دیگران به اشتراک برسانید. برای این کار باید مقاله پژوهشی بنویسید و آن را برای ژورنال مناسب ارسال کنید. همانطور […]

چگونه می توان محتوای مقاله پژوهشی خود را ساختار بندی کرد

مقالات آکادمیک از الگوی مخصوص هر مجله شامل فرمت و زبان آن پیروی می کنند. در حقیقت، اکثر مجلات دستورالعمل هایی در مورد نوع فونت، اندازه فونت، حاشیه ها، فاصله و غیره در اختیار نویسندگان قرار می دهند. نشریات همچنین دستورالعمل هایی درباره طرح و ساختار مقاله ارائه می دهند. علاوه بر این، برخی ژورنال […]

نکاتی برای ارائه تاثیرگذار پوستر علمی خود

در این مقاله به پیش نیازها و نکات مربوط به ارائه پوستر و یا پوستر الکترونیکی پرداخته شده است. به طور معمول، پوسترهای علمی به صورت ترکیبی از اطلاعات و گرافیک در قالب کاغذ چاپ شده ارائه می شود. با گسترش فنآوری دیجیتال، گزینه هایی از قبیل کد QR (پاسخ سریع) و پوسترهای الکترونیکی (e-posters) […]

بخش روش های مقاله را چگونه بنویسیم؟

عمدتا بخش روش های مقاله از جذابیت کمتری برای نگارش برخوردار است اما برای پیشرفت علم و تسهیل کار، بسیار حائز اهمیت است. با این وجود، تعدادی از مجلات بخش مربوط به روش های مقاله را کاهش داده و از نویسندگان درخواست می کنند تا آن قسمت را خلاصه کنند و جزئیات مربوط به مواد […]

نکاتی برای نوشتن مواد و روش های مقاله

نکاتی برای نوشتن مواد و روش های مقاله در این قسمت از مقاله یک توصیف کامل از نحوه انجام کار داده می شود که به طور معمول به زبان گذشته و با استفاده از فعل مجهول است. مواردی که در این بخش ذکر می شود عبارتند از: تعداد نمونه ها، روش نمونه گیری، شیوه جمع […]

Scroll to top