ویراستاری مقاله سیستماتیک

روند انتشار مقاله در یک مجله

پس از اینکه کار نگارش مقاله شما به اتمام رسید، حالا نوبت به ارسال مقاله به ژورنال می رسد. روند انتشار مقاله در یک ژورنال به شرح زیر است: بعد از در نظر گرفتن نوع مقاله، منابع، اهداف و نمایه ژورنال، در دسترس بودن ژورنال و معیارهای عملکرد آن، ژورنال صحیح را پیدا کنید. این […]

مرور سیستماتیک (Systematic Review) چیست؟

دسته مهمی از مقالات علوم پزشکی که بسیار حائز اهمیت بوده و از اعتبار بالایی برخوردارند. هدف از نگارش این نوع مقالات، پاسخگویی به یک پرسش و یا حل یک مشکل است که برای یافتن راه حل برای مشکل مربوطه، مرور مقالات مرتبط و ترکیب نتایج آنها انجام می گیرد. مقالات مروری به دو دسته […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس