گزارش داوری

دستورالعمل هایی جهت برخورد با نظرات آزاردهنده داوری (بخش سوم)

داور خیلی بی ادب است! در حالت ایده آل نظرات غیر مودبانه نباید به گزارش های داوری راه پیدا کنند زیرا سردبیر مجله آنها را ویرایش می کند. با این حال، اگر در نظرات داور همتا با حملات لفظی مواجه شدید، آنها را نادیده بگیرید اما به تمام انتقادات دیگر پاسخ دهید. شما می توانید […]

دستورالعمل هایی جهت برخورد با نظرات آزاردهنده داوری (بخش اول)

در یک طرف  می شنویم که “داوری همتا استاندارد طلایی تحقیق است”. از سوی دیگر، برخی اظهار تاسف می کنند که « سیستم داوری همتا معیوب است». محققان بر سر این نکته توافق دارند که علم بدون داوری همتا (Peer review) نمی تواند پیشرفت کند. اکثر نویسندگان اذعان دارند که نظرات داوران معمولاً سازنده و […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس