چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

Article

ملاك‎ هاي انتخاب نشريه براي نمايه‎ سازي در ابسکو

ملاك‎ هاي انتخاب نشريه براي نمايه‎ سازي در ابسکو استفان بي التون در سال 1944 پایگاه اطلاعاتي EBSCO را در کشور ايالات متحده آمريکا تأسيس نمود که در حال حاضر به عنوان يکي از بزرگ ‎ترين ناشران و گردآورندگان انواع مختلف منابع و اطلاعات اعم از مجلات تمام متن، روزنامه‎ ها و ديگر منابع اطلاعاتي محسوب مي‎ […]

راهنمای نمایه ‎سازی نشریات در پایگاه‎ های معتبر علمی

ﻳﻜﻰ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺳﺎبقه آن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻰ، ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺮار ﻣﻜﺮرات و اﺗﻼف زﻣﺎن و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً آﮔﺎﻫﻰ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده‌ اﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ […]

نکاتی پیرامون هزینه چاپ در مجلات

نکاتی پیرامون هزینه چاپ در مجلات با توجه به نیاز‎های مالی مجلات برای بقای خود، استفاده از روش‎های درآمد زایی یک امر طبیعی می‎باشد. بسیاری از مجلات علمی به سازمان‎ها و یا دانشگاه‎های معتبر جهانی وابسته هستند و ضمن دریافت بودجه، چاپ مقالات را بصورت رایگان انجام می‎دهند، در مقابل نیز مجلات غیر وابسته و یا […]

آیین نگارش

آیین نگارش محقق باید ابعاد سه گانه محتوایي، ساختاري و نگارشي مقاله را مورد توجه قرار دهد. اكنون به بررسي اصول كلي آیین نگارش كه رعایت آن در تحریر مقاله علمي ضروري به نظر مي‎رسد، مي‎پردازیم: الف) متن علمي تا حد امكان باید مختصر و مفید باشد. به همین جهت لازم است از آوردن نقل […]

تهیه نامه همراه (کاور لتر)

تهیه نامه همراه (کاور لتر)   کاور لتر نوشته‎ای است که معمولا هنگام سابمیت مقاله باید به همراه مقاله خود آن‎را در مجله مورد نظر ثبت کنید و در واقع اولین نوشته‎ای است که ادیتور آن‎را مطالعه و بررسی می‎کند و ادیتور بر اساس همین نامه درباره مقاله شما تصمیم می‎گیرد و نسبت به انتخاب داور […]

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله‎نویسي

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله‎نویسي تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه‎اي برخوردار است و به جرات می‎توان گفت كه همه پیشرفت‎هاي علمي، صنعتي، پژوهشي، تكنولوژي و جامعه‎شناسي بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است. اصلي‎ترین و مهم‎ترین شیوه ارائه نتایج یك مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشي است و محققي در صحنه تولید و انتشار […]

آیین نگارش

آیین نگارش محقق باید ابعاد سه‎گانه محتوایي، ساختاري و نگارشي مقاله را مورد توجه قرار دهد. اكنون به بررسي اصول كلي آیین نگارش كه رعایت آن در تحریر مقاله علمي ضروري به نظر مي‎رسد، مي‎پردازیم. – متن علمي تا حد ممكن باید مختصر و مفید باشد. به همین جهت لازم است از آوردن نقل قول‎هاي […]

تعريف پژوهش

تعريف پژوهش پژوهش، فرآيند پردازش اطلاعات است كه مهمترين ويژگي‌ آن زايايي، باروري و توليد علم در تاريخ آن علم مي‏‎باشد و داراي هويت جمعي است. آنچه در كتب و منابع يافت مي‌شود داده‌هاست. پس از سنجش و گزينش، داده‌ها به اطلاعات تبديل مي‌شوند، با پردازش اطلاعات و تجزيه و تحليل آن‎ها در مقاله، توليد […]

نکاتی پیرامون هزینه چاپ مقاله در مجلات

با توجه به نیاز‎های مالی مجلات برای بقای خود، استفاده از روش‎های درآمد‎زایی یک امر طبیعی می‎باشد. بسیاری از مجلات علمی به سازمان‎ها و یا دانشگاه‎های معتبر جهانی وابسته هستند و ضمن دریافت بودجه چاپ مقالات را بصورت رایگان انجام می‎دهند، در مقابل نیز مجلات غیر وابسته و یا غیر وابسته مالی نیز با دریافت […]

Scroll to top
تخفیف به مناسبت هفته معلم

این تخفیف حال و هوای تدریس داره ....