درباره کمیته اخلاق در نشر

کمیته اخلاق در نشر (COPE) انجمنی برای ویراستاران و سردبیران مجلات معتبر جهت بحث پیرامون یکپارچگی سوابق علمی است. کمیته اخلاق، ویراستاران را برای گزارش و فهرست بندی در مورد مشکلات اخلاقی در روند انتشار پشتیبانی و تشویق می کند. در ژانویه 2008، تمامی مجلات منتشر شده توسط الزویر به عنوان بخشی از کمیته الزویر […]

کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)

کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) سردبیران برای بررسی و قضاوت در خصوص مشکلات اخلاق در نشر نیازمند مشاوران حقوقی مجرب هستند که این امر نشان دهنده اهمیت وجود یک مرجع حقوقی و رسمی رسیدگی به شکایات اخلاق در نشر است که کمیتۀ اخلاق در نشر نشریه یا انتشارات نامیده می شود. تمامی تصمیمات مهم در این […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس