materials and methods

نکاتی برای نوشتن مواد و روش های مقاله

نکاتی برای نوشتن مواد و روش های مقاله در این قسمت از مقاله یک توصیف کامل از نحوه انجام کار داده می شود که به طور معمول به زبان گذشته و با استفاده از فعل مجهول است. مواردی که در این بخش ذکر می شود عبارتند از: تعداد نمونه ها، روش نمونه گیری، شیوه جمع […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس