paper isi

مدیر ویراستاری (Managing editor)

نقش و وظایف مدیر ویراستاری نقش مدیر ویراستاری در مجلات مختلف متفاوت است ولی به طور کلی انجام کارهای روزانه مجله و ارائه گزارش به سردبیر از وظایف ایشان می باشد. این فرد بایستی دارای روابط عمومی قوی و قدرت برنامه ریزی بالا باشد. مشخص کردن روند کاری و اطمینان از اجرای آن، واگذار کردن […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس