ارسال مقاله به مجله

ارسال مقاله به مجله در حال حاضر اکثر مجلات، دریافت مقاله به طریق الکترونیک را ترجیح می‎دهند، زیرا این روش امن‎تر و سریع‎تر است. ابتدا فایل مقاله را به فرمت پی دی اف یا ورد تهیه کنید. در سایت اینترنتی برخی مجلات معتبر، گزینه‎ای وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن، وارد مراحل […]

Scroll to top