051-38431199 : تلفن تماس

Writing

آیین نگارش

آیین نگارش محقق باید ابعاد سه گانه محتوایي، ساختاري و نگارشي مقاله را مورد توجه قرار دهد. اكنون به بررسي اصول كلي آیین نگارش كه رعایت آن در تحریر مقاله علمي ضروري به نظر مي‎رسد، مي‎پردازیم: الف) متن علمي تا حد امكان باید مختصر و مفید باشد. به همین جهت لازم است از آوردن نقل […]

مقالات از نوع Short/ Rapid/ Brief Communication

مقالات از نوع Short/ Rapid/ Brief Communication این دسته از مقالات مشابه Letter هستند و معمولاً توسط پژوهشگران برجسته نوشته می‌شوند، اگرچه لزوماً اینگونه نیست! گاهی اوقات تحقیق به نتایج جدید اما محدودی دست یافته است که در قالب short/ brief ارائه شده است و چاپ می‌شوند. سرعت داوری و چاپ در این دسته از […]

مقالات از نوع Letter

مقالات از نوع Letter ‍ارزش علمی مقاله‌های از نوع Letter از مقاله‌های اصیل کمتر است. نکته مهم این است که امکان ارسال Letter به همه مجلات وجود ندارد. معمولا مقاله‌های از نوع Letter، از نظر حداکثر تعداد کلمات به کار رفته در مقاله یا حداکثر تعداد صفحات، محدودیت دارند که به نوع مجله بستگی دارد. […]

مقاله مروري چيست؟

مقاله مروري چيست؟ یک مقاله مروری، تحقیقات اخیر در یک موضوع تحقیقی را به گونه‎ای خلاصه و سازماندهی می‎کند که بتواند به دیگران در فهم و تجمیع آن موضوع کمک کند. یک مقاله مروری دانش زمینه‎ای لازم در آن موضوع را به عنوان یک فرض در نظر می‎گیرد و به آن نمی‎پردازد و در عوض […]

مقاله نویسی

مقاله نویسی در هر مقاله ژورنال (Journal paper) یک یافته جدید علمی به طور کامل و شفاف بررسی می‌شود. در این نوع مقالات، مقایسه پژوهش جدید با پژوهش‌های پیشین انجام می‌گیرد و نتایج به صورت دقیق و مفصل توضیح داده می‌شوند. انواع مقالات ژورنال – مقالات اصلی (Original Paper) – مقالات مروری (Review Paper) – […]

اصول محتوایی در نگارش مقاله علمی

اصول محتوایی در نگارش مقاله علمی یکی از مهم‌‏ترین ابعاد مقاله علمی، محتوای علمی و ارزشمندی کیفی آن است. مقاله باید یافته‌‏های مهمی را در دانش بشر گزارش نماید و دارای پیامی آشکار باشد؛ بنابراین پیش از تهیه مقاله، محقق باید از خود بپرسد که آیا مطالب او آن‌‏قدر مهم است که انتشار آن قابل […]

Scroll to top