051-38431199 : تلفن تماس

استخدام و همکاری با ضامن سلامتی

استخدام در ضامن

برای همکاری با موسسه ضامن سلامتی این فرم را تکمیل نمایید. همکاری شما می تواند به صورت دورکاری و یا حضوری باشد. همکاری علمی پژوهشی با ضامن سلامتی در مقالات علمی ارسالی، فاقد حق نویسندگی می باشد و اسامی همکاران در مقالات درج نمی گردد. لازم به ذکر است که افراد دارای سابقه کاری اولویت دارند، لذا از ارسال نمونه کار برای نشان دادن سابقه کاری خود اقدام نمایید. موسسه ممکن است برای استخدام کارکنان، درخواست تضمین نیز بنماید.
  • در صورت سکونت در مشهد گزینه حضوری را انتخاب نمایید در غیراینصورت سایر گزینه ها بایستی انتخاب شوند.
  • می توانید با گرفتن کلید Ctrl چند مورد را انتخاب نمایید.
  • می توانید با گرفتن کلید Ctrl چند مورد را انتخاب نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
Scroll to top