چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

اعضا شرکت

دکتر رضا اسدی

سمت : مدیر عامل

فهمیه ایرانپور

سمت : مدیر داخلی

مرتضی باقری شاد

سمت : مسئول IT

مرسده بهرامی

سمت : طراح

ستایش قره باغی

سمت : نگارنده

پروانه قاسمی

سمت : ویراستار انگلیسی

ریحانه علیزاده

سمت : نگارنده و محقق

ریحانه علیزاده

سمت : نگارنده و محقق

ریحانه علیزاده

سمت : نگارنده و محقق

Scroll to top