051-38431199 : تلفن تماس

اعضا شرکت

دکتر رضا اسدی

سمت : مدیر عامل

فهمیه ایرانپور

سمت : مدیر داخلی

مهلا حسن زاده

سمت : کارمند اجرایی

مرتضی باقری شاد

سمت : مسئول IT

الهام بدیعی

سمت : مسئول مارکتینگ

ستایش قره باغی

سمت : نگارنده

مرسده بهرامی

سمت : طراح

مریم میرسعیدی

سمت : طراح

ریحانه علیزاده

سمت : نگارنده و محقق

پروانه قاسمی

سمت : ویراستار انگلیسی

Scroll to top