051-38431199 : تلفن تماس

خدمات مهاجرتی تحصیلی و پژوهشی

مهاجرت حرفه ای

با شناخت و بررسی علایق، توانمندی‌ها و پیشینه‌ی تحصیلی و حرفه ای و همچنین ارزیابی خواسته ها، نیازها و پتانسیل ها، مسیری شخصی‌سازی شده را برای تحصیل، کار و رشد حرفه ای شما پیشنهاد خواهیم کرد که بهترین مسیر برای شما باشد. مسیری با آینده ای مشخص و مناسب در بهترین کشور برای شما.

 

گروه های هدف

علوم پایه

پزشک

پرستار

پیراپزشک

Scroll to top