051-38431199 : تلفن تماس

سامانه مدیریت مجله (سنم)

وبسایت مجله خود را متحول کنید.

ویترین مجلات علمی، وبسایت آنها است که از طریق آن فرایند نشر علمی و ارتباط بین نویسندگان و خوانندگان برقرار می شود.

بهترین سامانه مدیریت مجله دانشگاهی، مجهز به آخرین فناوری های پژوهش علمی و ایده آل برای نمایه سازی مجله در پایگاه های نشر بین المللی و دیده شدن در موتورهای جستجو

چرا سنم محبوب مجلات است؟

زیرا این سامانه هم برای تلفن همراه و هم برای رایانه های رومیزی بهینه سازی شده است. زیرا می تواند به راحتی مجله را برای نمایه شدن در اسکوپوس و پاب مد آماده نماید و از همه مهم تر یک شبکه اجتماعی درون خود دارد.

چشم انداز ما

ارتقای جایگاه مجلات طرف قرارداد از طریق استانداردسازی سامانه مدیریت مجله و نشر علمی مبتنی بر آخرین استانداردهای روز.

ماموریت ما

ارائه خدمات جامع مدیریت مجلات علمی از طریق یک سامانه برخط حرفه ای و به روز است.

ما در کمتر از یک روز وبسایت مجله شما را به نسخه به روز برای تلفن همراه و مجهز به فناوری های روز پژوهشی و یک شبکه اجتماعی علمی تبدیل می کنیم.

کار را به ما بسپارید تا مجله شما را به زمره مجلات مشهور دربیاوریم

هر مجله دانشگاهی سازکارها و روش ها و ترفند های خود را دارد یک مجله جنرال پزشکی، یک مجله مروری، یک مجله تخصصی یا یک مجله ی ویژه گزارش نمونه های بالینی، نیازها و ملزومات خاص خود را دارا هستند که  اگر رعایت نشوند، نمی توان بعدا به سادگی آنها را حل و فصل نمود.

برخی از مشتریان ما

دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن های علمی

Scroll to top