همکاری با کتابخانه

سیستم درآمدزایی کتابخانه دیجیتال ضامن سلامتی

پژوهشگران و دانشجویان می توانند ابزارها و پرسش‌نامه‌های پژوهشی تولید شده از پایان نامه تحقیقاتی خود را در کتابخانه دیجیتال پژوهشی ضامن سلامتی به اشتراک گذاشته و کسب درآمد نمایند.

در جهت حمایت و گسترش دسترسی به ابزارهای پژوهشی هنجار شده و دارای روایی و پایایی استاندارد در داخل کشور، از پژوهشگران دعوت می‌شود که ابزارهای پایان نامه‌های دانش محور خود را در اختیار دیگران قرار داده و درآمد حاصل از فروش این ابزارها به پژوهشگران تعلق می‌گیرد.

سیستم درآمدزایی کتابخانه پژوهشی ضامن

  • مخصوص دانشجویان
  • پژوهشگران
  • اعضای هیات علمی

 پژوهشگران و دانشجویان می توانند ابزارها و پرسشنامه‌های پژوهشی تولید شده از پایان‌نامه تحقیقاتی خود را در کتابخانه دیجیتال پژوهشی ضامن سلامتی به اشتراک گذاشته و کسب درآمد نمایند.

در جهت حمایت و گسترش دسترسی به ابزارهای پژوهشی هنجار شده و دارای روایی و پایایی استاندارد در داخل کشور، از پژوهشگران دعوت می‌شود که ابزارهای پایان‌نامه‌های دانش محور خود را در اختیار دیگران قرار داده، و درآمد حاصل از فروش این ابزارها به پژوهشگران تعلق می‌گیرد.

این ابزارها شامل پرسشنامه‌ها، چک لیست‌ها، پرایمرهای طراحی شده، فرمول‌های دارویی، کدهای برنامه نویسی شده نرم‌افزارهای آماری مانند r و امثالهم، پروتوکل‌های پژوهشی، انواع پتنت‌های دیجیتال، تصاویر علمی دیجیتال (NFTs)، دستورالعمل‌ها و مواردی از این قبیل می‌باشند.

پژوهشگران بایستی مالکیت معنوی خود بر محصول موردنظر را اثبات نموده و در صورت انجام کار به صورت گروهی، رضایت نامه امضا شده سایر اعضای گروه پژوهشی را نیز ارسال نمایند.

 کسب درآمد از طریق کتابخانه دیجیتال ضامن سلامتی از محصولات پژوهشی

50- 60 درصد از سود حاصل از محصولات و ابزارهای تولیدی به شما تولید کننده‌­ی این محتوای تحقیقاتی تعلق می‌گیرد. درصد تسهیم درآمد بر اساس میزان فروش محصول  در کتابخانه دیجیتال پژوهشی ضامن سلامتی محاسبه می‌شود.

شرایط عضویت در کتابخانه پژوهشی ضامن

  • پایان نامه دانشجو یا طرح تحقیقاتی پژوهشی یک محصول و یا ابزار قابل عرضه به بازار داشته باشد.
  • تضاد منافع بین نویسندگان و پژوهشگران دخیل در پایان نامه وجود نداشته باشد
  • ابزار متن باز نباشد
  • ابزار مشابه خارجی قابل استفاده رایگان نداشته باشد.
فرم عضویت در کتابخانه
Scroll to top

 

با تشکر از شما!

اطلاعات شما ذخیره شد.

در اسرع وقت با شما ارتباط خواهیم گرفت.