پاسخ به داوری

پاسخ به داوری

پس از ارسال مقاله به مجله، در صورتی که مقالـه ارسـالی در حیطـه تخصصی مجله قرار داشته و مطابق با استانداردهاي مجله به رشته تحریر در آمده باشد، جریان داوري شروع می گردد. پس از داوری، نامه ای از طرف سردبیر مجله دریافت خواهید کرد که حاوی نظرات داوران مختلف می باشد. هویت داوران معمولا محرمانه است. در این نامه به شما اطلاع می دهند که مقاله شما رد می شود یا موقتاً پذیرفته می گردد. چنانچه سردبیر مجله، مقاله شما را رد کرده باشد، دلایلی که منجر به گرفتن این تصمیم شده است را بیان می کند. در این صورت، شما باید نظرات داوری را بررسی کنید تا در صورت امکان برای پذیرفته شدن آن در آینده اصلاحاتی انجام دهید. در اکثر موارد، سردبیر و داوری سعی می کنند به شما کمک کنند مقاله ای با کیفیت بالا تهیه کنید.

درصورتیکه مقاله شما به طور موقت پذیرفته شده باشد، باید یک استراتژی برای ارسال پاسخ به نظرات داوری و اصلاح مقاله خود داشته باشید و برای به دست آوردن پذیرش کامل برنامه ریزی کنید. متأسفانه، شواهد موجود نشان می دهنـد کـه بسیاري از نویسندگان به ویژه نویسندگان تازه کار، دقیقاً نمی دانند که در این مرحله چه کاري را باید انجام دهند. در این مرحله، ضروري است که نویسنده مقاله پس از دریافت نتیجه داوري و تصـمیم سـردبیر مبنـی بـر تجدیـد نظر و ارسال مجدد مقاله، ابتدا نظرات داوران را به دقت مورد بررسی و توجه قرار دهد. در صورت مناسب بودن پاسخ به داوری شانس پذیرفته شدن مقاله زیاد می‌شود. ضامن سلامتی آماده کمک به پژوهشگران گرامی در انجام این خدمت می باشد.

نحوه محاسبه هزینه پاسخ به داوری

هزینه پاسخ به داوری بر اساس کامنت های داوران و میزان اصلاحات مقاله محاسبه می‎ شود.

حریم خصوصی و امنیت مقالات و اطلاعات

ضامن سلامتی از اطلاعات مشتریان شامل اسرار پژوهشی، حقوقی، مشخصات شخصی، فایل‌ها و … حفاظت و حراست می‎کند. به شما اطمینان می‎دهیم اطلاعات و مقاله شما برای ما محرمانه تلقی می‎ شود و هیچ‎گونه سو استفاده از موارد فوق صورت نمی‌ پذیرد. ضامن سلامتی از اطلاعات مشتریان شامل اسرار پژوهشی، حقوقی، مشخصات شخصی، فایل‌ ها و … حفاظت و حراست می‎ کند. به شما اطمینان می‎دهیم اطلاعات و مقاله شما برای ما محرمانه تلقی می‎ شود و هیچ‎گونه سو استفاده از موارد فوق صورت نمی‌ پذیرد.

ثبت سفارش

لطفا در سامانه ثبت نام کنید و وارد پنل کاربری خود شوید. از قسمت تیکت ها، درخواست خود را به همراه توضیحات لازم و فایل مقاله ارسال کنید. کارشناسان ما فایل شما را بررسی و برآورد هزینه می‎ کنند. فاکتور و مدت زمان انجام کار برای شما ارسال می‎ شود. پس از پرداخت فاکتور، کار شما ارجاع می‎ شود. چنانچه برای ثبت سفارش نیاز به راهنمایی دارید، لطفا به اینجا مراجعه کنید یا با شماره 05138414499 داخلی 101 تماس بگیرید.

پس از ارسال مقاله، نامه ای از سردبیر مجله دریافت خواهید کرد که حاوی نظرات داوران مختلف می باشد. هویت داوران معمولا محرمانه است. در این نامه به شما اطلاع می دهند که مقاله شما رد می شود یا موقتاً پذیرفته می شود.

اگر سردبیر مقاله شما را رد کرده باشد، دلایلی که منجر به گرفتن این تصمیم شده است را بیان می کند. در این صورت، شما باید نظرات داوری را بررسی کنید تا در صورت امکان برای پذیرفته شدن آن اصلاحاتی انجام دهید. در اکثر موارد، سردبیر و داوری سعی می کنند به شما کمک کنند مقاله ای با کیفیت بالا تهیه کنید.

پاسخ به داوری
پاسخ به داوری

نظرات داوری را برداشت شخصی نکنید. در بعضی موارد ممکن است زمان بندی نامناسب باشد. مثلا این ژورنال ممکن است به تازگی مطالعه مشابهی را پذیرفته یا منتشر کرده باشد. همیشه می توانید مقاله تان را به مجله دیگری ارسال کنید. در صورت انجام این کار، بهتر است که نظرات داوری را جدی بگیرید. حتی اگر احساس می کنید که داوران چیزی را در مقاله شما به درستی متوجه نشده اند و این اتفاق ممکن است برای دیگران نیز بیفتد. اگر سردبیر معتقد باشد که موضوع مقاله شما خارج از محدوده موضوعات مجله است، شما چاره ای ندارید جز اینکه مقاله خود را به مجله دیگری ارسال کنید.

اگر مقاله شما به طور موقت پذیرفته شده باشد، اکنون باید یک استراتژی برای ارسال پاسخ به نظرات داوری و اصلاح مقاله خود داشته باشید و برای به دست آوردن پذیرش کامل برنامه ریزی کنید.

موارد زیر به شما کمک می کند تا به نظرات داوران پاسخ دهید و مقاله خود را ارسال کنید:

1. تمام نظرات داوران و سردبیر را بخوانید.

2. هرگز بلافاصله پاسخ ندهید. چند روز به خودتان فرصت دهید تا در مورد نظرات تأمل کنید.

3. اگر می توانید از نظرات داوری و سردبیر در جهت بهتر کردن مقاله تان استفاده کنید، حتما این تغییرات را ایجاد کنید.

4. اگر مقاله شما رد شد و هنوز احساس می کنید که کار شما قابلیت چاپ شدن دارد، آن را سریع به یک مجله دیگر ارسال کنید. اگر زمان زیادی بگذرد، برخی از داده ها می توانند دچار تغییراتی شوند.

5. اگر مقاله شما به طور موقت پذیرفته شده است، بهتر است بی درنگ پاسخ دهید. در اسرع وقت، تهیه یک پاسخ مودبانه، متفکرانه، واضح و دقیق را آغاز کنید.

6. در پاسخ خود از به کار بردن لحن تدافعی اجتناب کنید. هدف این است که اطلاعات را از نظرات داوری استخراج کنید، هرگونه پیشنهاد مفید برای بهبود نسخه خود را قبول کنید و در صورت مخالفت، با آرامش دیدگاه خود را توضیح دهید.

7. به طور کامل و منظم به هر یک از نظرات پاسخ دهید و در صورت لزوم، تغییراتی را که اعمال کرده اید را در نامه هم ذکر کنید. حجم متن پاسخ شما محدودیتی ندارد. بیشتر ویراستاران مایل به خواندن پاسخی طولانی و کامل هستند.

8. مقاله خود را تا جایی که منطقی است تغییر دهید و اصلاح کنید. شما ملزم به انجام هرگونه تغییر پیشنهادی داوران نیستید، اما لازم است که همه اشکالات را برطرف کنید. اگر پیشنهادی را رد می کنید حتما با ذکر دلیل باشد و به این خاطر که شما روش خودتان را به روش آن ها ترجیح می دهید، اصلا کافی نیست.

9. داوران همیشه با یکدیگر موافق نیستند، در این صورت شما باید انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که کدام نظرات معتبرتر به نظر می رسند و در نامه پاسخ خود به سردبیر یادداشت کنید که نظرات متناقضی دریافت کرده اید و آنچه را که فکر می کنید توصیه بهتری است، انجام داده اید.

10. اگر داور اشتباه واضحی را مرتکب شده باشد، شما مجاز به ارائه استدلال و ارائه حقایق قابل استناد هستید.

11. گاهی اوقات از شما درخواست می شود که طول مقاله را کاهش دهید. بنابراین حساس نباشید و مقاله را کوتاه تر کنید.

12. اطمینان حاصل کنید تغییراتی را که عنوان می کنید در مقاله انجام داده اید واقعا و بر اساس اصول مجله انجام داده باشید. هنگامیکه سردبیران متوجه عدم مطابقت پاسخ های ارائه شده در نامه با آنچه در مقاله انجام شده است شوند، آزرده خاطر می گردند.

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس