چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

پاسخ به داوری

پاسخ به داوری

اهمیت داوری

با توجه به حرکت دانشگاه ها و مجامع علمی از آموزش محوری به سمت پژوهش محوری و گسترش فرهنگ تحقيق، انتشار نتایج پژوهش ها در قالب مقاله به یک الزام آکادمیک تبدیل شده است. از این رو انتشارات مختلف با حجم زیادی از مقالات ارسالی رو برو هستند که انتخاب مقالات خوب با محتوای قابل قبول مستلزم عبور دادن مقالات از فیلتر داوری می باشد.

داوری یک مقاله از جنبه های متعددی دارای مزیت است.  بهبود کیفیت مقاله به واسطه ارائه پیشنهادهای اصلاحی به نویسنده، ارتقای سطح علمی نویسنده از طریق تعامل سازنده وی با داور، استانداردسازی ساختاری مقالات، جلوگیری از انتقال اطلاعات نادرست از طریق مقاله و اطمینان دادن به خوانندگان در خصوص صحت مطالب ارائه شده در مقاله  از این دست هستند.

نقش داور

داوران نقشی بی بدیل در پروسه چاپ مقاله در يك مجله را به عهده دارند. آنها ارزش كلي یک مقاله را براي انتشار تعیین می کنند و مقاله را پس از بررسی در یکی از چهار دسته زیر قرار می دهند:

 1. بدون نیاز به هیچ گونه اصلاحاتی قابل چاپ می باشد
 2. پذيرش مقاله مشروط به  انجام اصلاحات لازم است (Accept pending revision)
 3. مقاله پس از يك بازنگري كلي قابل بررسي مجدد می باشد (Reconsider after major revision)
 4. مقاله به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد  (Reject)

صرف نظر از نظردهی داوران در خصوص سرنوشت مقاله ارسالی، آنها می توانند انتقادات سازنده (Constructive criticism) خود را به نویسندگان مقاله منتقل کنند.

در خصوص قوانین حاکم بر کار داوری، اصل كلي این است كه ” داوران بايد به گونه اي داوري كنند كه تمايل دارند مورد داوري قرار بگيرند “. به عنوان مثال رفتار محترمانه داور با مولف مقاله و پرهیز از به كار بردن كلمات و الفاظ هتاكانه و خرد كننده، همانطور که داور انتظار چنین رفتاری را در قبال خود ندارد.

دلايل پذيرش يا رد مقالات از سوی داوران

یک مقاله به دلايل زيادي ممکن است مورد قبول واقع یا رد شود. معمولاً دلايل پذيرش يك مقاله عبارتند از :

 1. موضوع مقاله در ارتباط با مشکل روز باشد
 2. سبک نگارش مقاله دارای روال منطقي و مفاهيم قابل درك باشد
 3. متدولوژی و طراحی مقاله عالی باشد.

از طرفی عمده دلایل مردود شدن مقاله از دیدگاه مجله می توانند به شرح زیر باشند:

 1. مقالاتي با محاسبات آماری ناقص و ناكامل
 2. استنتاج هاي غیر مرتبط با نتايج مطالعه (Over-interpretation)
 3. روش ها و ابزارهای ناکافی و نامناسب در اندازه گيري و تحليل داده ها.
 4. عدم کفایت حجم نمونه مورد مطالعه
 5. نگارش متن بدون در نظر گرفتن ترتيب بخش ها
 6. عدم تاکید بر اهميت موضوع مقاله

با پرداختن به هر یک از موارد ذکر شده به عنوان دلایل رد مقاله شاید بتوان مقاله را احیا کرد. در هر صورت ارسال مقاله با كاستي هاي زياد آن را به رد شدن (Reject) نزديك ميكند. توجه به یک روال منطقي در نگارش مقاله بسيار مهم است و عدم رعایت آن می تواند داور را به سمت رد کردن مقاله سوق دهد.

نحوه بررسی مقالات توسط داوران

اولین موردی که داور کنترل می کند بررسی تناسب مقاله با اهداف و زمینه های مجله مورد نظر است که لازمه آن احاطه علمی کافی داور بر موضوعات مورد نظر مجله می باشد . بدیهی است يك داوري خوب مستلزم آگاهي و تسلط لازم داور بر موضوع علمي مورد بحث است.

برای بررسی اولیه مقاله و آشنایی با نوع آن انجام یک مرور سریع و سطحی توسط داور کفایت می کند. در ادامه داور به منظور پاسخ به سوالات مجله در خصوص مقاله باید با دقت جزئیات مطرح شده در مقاله را نیز به آهستگی و با پرهیز از شتاب مورد بررسی قرار دهد. در مجموع داوری که مقاله را می نگرد ممکن است در پی پاسخگویی به پرسش های زیر باشد:

آیا این مقاله از منظر علمی به دانش‌ موجود در موضوع مورد بحث می‌افزاید؟

آیا مطالب مطرح شده در این متن، ارزش علمی فراگیری را دارند؟

اهمیت نگارش قسمت های مختلف در بررسی توسط داور

بسیاری از داوران صرفاً با مطالعه چکیده مقاله در خصوص ارزش محتوای کلی مقاله تصمیم گیری می کنند. در نتیجه در هنگام نگارش چکیده باید دقت لازم به عمل آید تا کم و کاستی در آن وجود نداشته باشد.

نويسندگان مقاله باید مقدمه را به گونه ای نگارش کنند که هدف نويسندگان از انجام مطالعه به روشنی بیان شود و از سوگیری خوانندگان جلوگیری شود. داور در هنگام بررسی مقدمه به دنبال این است که ببیند آیا مقاله ارسال شده یک مسئله و موضوع مهم را بررسی می کند یا نه. بخش مقدمه باید به مشكل اصلی بپردازد، مشکلی که محققين قبلي در حل آن توفیقی نداشته اند. بررسی اجمالی مقالات و کارهای پژوهشی مرتبط می تواند به تبیین بهتر موضوع مورد بررسی کمک نماید.

در متدولوژی مؤلفين پيرامون چگونگي انجام مطالعه صحبت ميكنند و اين قسمت به نوعی مهمترين قسمت مقاله از منظر داور است زیرا روش کار نامناسب و ضعيف می تواند منجر به تولید نتایج ناقص شود که در نهایت اعتبار مقاله را خدشه دار می کند.

در بررسی نتایج داوران بررسی می کنند تا ببینند آيا در تولید یافته ها از يك روش معين و با چهارچوب مشخص استفاده شده است يا خير؟ نتايج مبهم و ساختارنیافته و آناليز نادرست داده ها عموما دليلي بر غير قابل انتشار بودن مقاله است.

در قسمت بحث برای داوران مهم است که آیا نويسندگان به سؤال تحقيق پاسخ داده اند یا خیر؟ در این بخش تفسیر نتایج مطالعه در كنار مطالعات قبلي و ارائه توضیحات در خصوص اختلافات بین نتایج مطالعات اهمیت دارد.

در پایان کار داوران نتيجه گیری مطرح شده را با يافته ها و اطلاعات حاصل از داده ها مطابقت مي دهند. بررسی مستدل بودن ادعاي نویسندگان براساس يافته هاي مطرح شده در مقاله توسط داور انجام می شود.

 

پس از ارسال مقاله به مجله، در صورتی که مقالـه ارسـالی در حیطـه تخصصی مجله قرار داشته و مطابق با استانداردهاي مجله به رشته تحریر در آمده باشد، جریان داوري شروع می گردد. پس از داوری، نامه ای از طرف سردبیر مجله دریافت خواهید کرد که حاوی نظرات داوران مختلف می باشد. هویت داوران معمولا محرمانه است. در این نامه به شما اطلاع می دهند که مقاله شما رد می شود یا موقتاً پذیرفته می گردد. چنانچه سردبیر مجله، مقاله شما را رد کرده باشد، دلایلی که منجر به گرفتن این تصمیم شده است را بیان می کند. در این صورت، شما باید نظرات داوری را بررسی کنید تا در صورت امکان برای پذیرفته شدن آن در آینده اصلاحاتی انجام دهید. در اکثر موارد، سردبیر و داوری سعی می کنند به شما کمک کنند مقاله ای با کیفیت بالا تهیه کنید.

پاسخ به داوری

درصورتیکه مقاله شما به طور موقت پذیرفته شده باشد، باید یک استراتژی برای ارسال پاسخ به نظرات داوری و اصلاح مقاله خود داشته باشید و برای به دست آوردن پذیرش کامل برنامه ریزی کنید. متأسفانه، شواهد موجود نشان می دهنـد کـه بسیاري از نویسندگان به ویژه نویسندگان تازه کار، دقیقاً نمی دانند که در این مرحله چه کاري را باید انجام دهند. در این مرحله، ضروري است که نویسنده مقاله پس از دریافت نتیجه داوري و تصـمیم سـردبیر مبنـی بـر تجدیـد نظر و ارسال مجدد مقاله، ابتدا نظرات داوران را به دقت مورد بررسی و توجه قرار دهد. در صورت مناسب بودن پاسخ به داوری شانس پذیرفته شدن مقاله زیاد می‌شود. ضامن سلامتی آماده کمک به پژوهشگران گرامی در انجام این خدمت می باشد.

نحوه محاسبه هزینه پاسخ به داوری

هزینه پاسخ به داوری بر اساس کامنت های داوران و میزان اصلاحات مقاله محاسبه می‎ شود.

حریم خصوصی و امنیت مقالات و اطلاعات

ضامن سلامتی از اطلاعات مشتریان شامل اسرار پژوهشی، حقوقی، مشخصات شخصی، فایل‌ها و … حفاظت و حراست می‎کند. به شما اطمینان می‎دهیم اطلاعات و مقاله شما برای ما محرمانه تلقی می‎ شود و هیچ‎گونه سو استفاده از موارد فوق صورت نمی‌ پذیرد. ضامن سلامتی از اطلاعات مشتریان شامل اسرار پژوهشی، حقوقی، مشخصات شخصی، فایل‌ ها و … حفاظت و حراست می‎ کند. به شما اطمینان می‎دهیم اطلاعات و مقاله شما برای ما محرمانه تلقی می‎ شود و هیچ‎گونه سو استفاده از موارد فوق صورت نمی‌ پذیرد.

ثبت سفارش

لطفا در سامانه ثبت نام کنید و وارد پنل کاربری خود شوید. از قسمت تیکت ها، درخواست خود را به همراه توضیحات لازم و فایل مقاله ارسال کنید. کارشناسان ما فایل شما را بررسی و برآورد هزینه می‎ کنند. فاکتور و مدت زمان انجام کار برای شما ارسال می‎ شود. پس از پرداخت فاکتور، کار شما ارجاع می‎ شود. چنانچه برای ثبت سفارش نیاز به راهنمایی دارید، لطفا به اینجا مراجعه کنید یا با شماره 05136014377 داخلی 1 تماس بگیرید.

 

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله