چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

پاسخ به داوری

پاسخ به داوری

پس از ارسال مقاله به مجله، در صورتی که مقالـه ارسـالی در حیطـه تخصصی مجله قرار داشته و مطابق با استانداردهاي مجله به رشته تحریر در آمده باشد، جریان داوري شروع می گردد. پس از داوری، نامه ای از طرف سردبیر مجله دریافت خواهید کرد که حاوی نظرات داوران مختلف می باشد. هویت داوران معمولا محرمانه است. در این نامه به شما اطلاع می دهند که مقاله شما رد می شود یا موقتاً پذیرفته می گردد. چنانچه سردبیر مجله، مقاله شما را رد کرده باشد، دلایلی که منجر به گرفتن این تصمیم شده است را بیان می کند. در این صورت، شما باید نظرات داوری را بررسی کنید تا در صورت امکان برای پذیرفته شدن آن در آینده اصلاحاتی انجام دهید. در اکثر موارد، سردبیر و داوری سعی می کنند به شما کمک کنند مقاله ای با کیفیت بالا تهیه کنید.

درصورتیکه مقاله شما به طور موقت پذیرفته شده باشد، باید یک استراتژی برای ارسال پاسخ به نظرات داوری و اصلاح مقاله خود داشته باشید و برای به دست آوردن پذیرش کامل برنامه ریزی کنید. متأسفانه، شواهد موجود نشان می دهنـد کـه بسیاري از نویسندگان به ویژه نویسندگان تازه کار، دقیقاً نمی دانند که در این مرحله چه کاري را باید انجام دهند. در این مرحله، ضروري است که نویسنده مقاله پس از دریافت نتیجه داوري و تصـمیم سـردبیر مبنـی بـر تجدیـد نظر و ارسال مجدد مقاله، ابتدا نظرات داوران را به دقت مورد بررسی و توجه قرار دهد. در صورت مناسب بودن پاسخ به داوری شانس پذیرفته شدن مقاله زیاد می‌شود. ضامن سلامتی آماده کمک به پژوهشگران گرامی در انجام این خدمت می باشد.

نحوه محاسبه هزینه پاسخ به داوری

هزینه پاسخ به داوری بر اساس کامنت های داوران و میزان اصلاحات مقاله محاسبه می‎ شود.

حریم خصوصی و امنیت مقالات و اطلاعات

ضامن سلامتی از اطلاعات مشتریان شامل اسرار پژوهشی، حقوقی، مشخصات شخصی، فایل‌ها و … حفاظت و حراست می‎کند. به شما اطمینان می‎دهیم اطلاعات و مقاله شما برای ما محرمانه تلقی می‎ شود و هیچ‎گونه سو استفاده از موارد فوق صورت نمی‌ پذیرد. ضامن سلامتی از اطلاعات مشتریان شامل اسرار پژوهشی، حقوقی، مشخصات شخصی، فایل‌ ها و … حفاظت و حراست می‎ کند. به شما اطمینان می‎دهیم اطلاعات و مقاله شما برای ما محرمانه تلقی می‎ شود و هیچ‎گونه سو استفاده از موارد فوق صورت نمی‌ پذیرد.

ثبت سفارش

لطفا در سامانه ثبت نام کنید و وارد پنل کاربری خود شوید. از قسمت تیکت ها، درخواست خود را به همراه توضیحات لازم و فایل مقاله ارسال کنید. کارشناسان ما فایل شما را بررسی و برآورد هزینه می‎ کنند. فاکتور و مدت زمان انجام کار برای شما ارسال می‎ شود. پس از پرداخت فاکتور، کار شما ارجاع می‎ شود. چنانچه برای ثبت سفارش نیاز به راهنمایی دارید، لطفا به اینجا مراجعه کنید یا با شماره 05138414499 داخلی 101 تماس بگیرید.

Scroll to top