چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

جایگاه نویسندگان در مقالات علمی

اهمیت جایگاه نویسندگی

اگر دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشید حتماً متوجه می شوید که نوشتن مقالات علمی بخشی از وظایف دانشجویان است. هر دانشجو با مشارکت در نوشتن یک مقاله می تواند به اعتبار علمی خود بیافزاید و رزومه خود را تقویت نماید. معمولاً هر مقاله حاصل مشارکت بیش از یک یا دو نفر است. یکی از مسائلی که در هنگام انتشار مقاله خود با آن روبرو می شوید ترتیب نام نویسندگان یا جایگاه نویسندگی است. در شرایطی که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر است باید بر اساس میزان مشارکت هر فرد جایگاه وی در مقاله مشخص شود. هرچند که استاندارد مشخص و مورد توافقی در دنیا برای رتبه‌بندی نویسندگان در یک مقاله وجود ندارد، اما باید توجه نمود که تنها افرادی که سهم علمی قابل توجهی در اجرای پژوهش و نگارش مقاله داشته اند باید در لیست نویسندگان قرار گیرند. در هنگام رتبه بندی نام نویسندگان باید به دستورالعمل مجلات نیز توجه نمود.

نویسنده اول

در حقیقت میزان مشارکت مهمترین عامل تعیین کننده فهرست نویسندگان در یک مقاله علمی است. بر این اساس، نویسنده‌ای که بیشتر بار پژوهش را بر دوش کشیده و سهم عمده ای در نگارش مقاله داشته است باید به عنوان نویسنده اول ذکر شود. در خصوص جایگاه سایر نویسندگان نیز باید بر همین اساس عمل نمود. رتبه نخست در جایگاه نویسندگان طبیعتاً بیشتر دیده می شود و طبعاً نام نویسنده اول بیشتر در ذهن خوانندگان مقاله باقی می ماند. با توجه به تاثیر داشتن مقالاتی با جایگاه نویسندگی اول در استخدام و تصدی جایگاه های دانشگاهی، بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمایل دارند تا رتبه نخست در بین نویسندگان مقاله را کسب نمایند. با این حال هیچ قانون مکتوبی در خصوص ترتیب نویسندگان وجود ندارد. البته در صورتیکه مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجو باشد با توجه به اینکه ایده اصلی و اولیه پژوهش از آن دانشجو می باشد جایگاه اول باید به وی اختصاص یابد. در شرایطی که دانشجو قادر به نگارش مقاله خود نبوده باشد و بخش قابل توجهی از نگارش را استاد راهنمای وی انجام داده باشد، جایگاه اول ممکن است با توافق طرفین به استاد راهنما اختصاص داده شود.

نویسنده مسئول

نویسنده‌ای که مسئول ارسال نسخه نهایی مقاله به مجله برای انتشار است مسئول رتبه‌بندی نهایی نویسندگان نیز می باشد. هرچند که وی می بایست پیش از اسال مقاله یک نسخه پیش‌نویس از آن را برای تمام نویسندگان ارسال نماید و موافقت نویسندگان را جلب نماید. هر پژوهشگر در هنگام ارسال مقاله متوجه لزوم تعیین یکی از نویسندگان مقاله به عنوان نویسنده مسئول می شود. بررسی وضعیت مقاله، دریافت نظرات داوران و مکاتبات و تصمیمات مجله در خصوص مقاله بر عهده نویسنده مسئول است. در مجموع باید متذکر شد که مسئولیت همه جانبه مقاله اعم از مباحث علمی و فنی با نویسنده مسئول است و وی باید پاسخگوی مواردی نظیر سرقت ادبی نیز باشد. باید توجه نمود در قیاس با جایگاه نویسندگی اول، نویسنده مسئول یک رابط محسوب می شود و نویسنده اصلی همان نویسنده اول می باشد. این امکان وجود دارد که نویسنده اول و مسئول یک نفر تعیین شود اما نویسنده مسئول لزوماً نویسنده اول نیست و می تواند در هر جایگاهی اعم از میانی یا آخر قرار گیرد. در مقالاتی که حاصل پژوهش های بین رشته ای هستند ممکن است بیش از یک نویسنده اول یا مسئول تعیین شود.

نویسندگان میانی

جمع بندی در مجموع انتخاب ترتیب نویسندگان کار آسانی به نظر نمی رسد. اگر پیش از اجرای پژوهش سهم هر فرد در آن تعیین شود و در هنگام پیشرفت پژوهش میزان مشارکت هر فرد ثبت شود می توان از بروز اختلافات بعدی در خصوص ترتیب نویسندگان جلوگیری نمود. در نهایت نباید فراموش نمود که اجرای موفق هر پژوهش در گرو همکاری منسجم افراد در یک گروه بر اساس یک برنامه مدون برای دستیابی به یک هدف مشخص است.

امتیاز جایگاه نویسندگان

با توجه به تاثیر امتیاز مقاله در رزومه هر فرد آگاهی داشتن در خصوص میزان امتیاز با توجه به تعداد نویسندگان می تواند برای هر پژوهشگر حائز اهمیت باشد. بدیهی است در مقاله ای با تنها یک نویسنده 100% امتیاز مقاله به وی تعلق می گیرد. با افزایش تعداد نویسندگان، امتیاز نویسنده اول بیشتر کم می شود بطوریکه امکان دارد امتیاز مقاله برای نویسنده اول که نویسنده اصلی مقاله محسوب می شود به نصف کاهش یابد. البته باید در نظر گفت که به لحاظ امتیازی که به هر نویسنده تعلق می گیرد بین دانشگاه های مختلف توافقی دیده نمی شود و معیار خاصی بدین منظور تعریف نشده است.
جایگاه نویسندگان در رشته های مختلف دانشگاهی

ترتیب و جایگاه نویسندگان با توجه به رشته مطالعاتی نیز می تواند متفاوت باشد. بطوریکه در رشته های علوم پزشکی و زیستی، بیشترین مشارکت به نویسندگان اول و آخر (مسئول) مرتبط می باشد درحالیکه در رشته های مهندسی هر نویسنده ای که مشارکت بیشتری داشته باشد، در ترتیب نویسندگان جایگاه بالاتری دارد.

نویسنده افتخاری

یکی از مواردی که در هنگام درج نام نویسندگان مشاهده می شود استفاده از نام افرادی است که مشارکتی در اجرای پژوهش نداشته اند و از این افراد به عنوان نویسندگان افتخاری یاد می شود که آودن نام آنها باعث اعتبار پژوهش خواهد شد. باید توجه نمود که ذکر نام افرادی که در یک پروژه تحقیقاتی مشارکتی نداشته اند یک کار غیر اخلاقی و یک تخلف پژوهشی محسوب می شود. در چنین شرایطی بهتر است بجای آوردن نام این افراد در بین نویسندگان، در صورت ضرورت، از حمایت آنها در بخش قدردانی تقدیر بعمل آید.

 

جمع بندی

در مجموع انتخاب ترتیب نویسندگان کار آسانی به نظر نمی رسد. اگر پیش از اجرای پژوهش سهم هر فرد در آن تعیین شود و در هنگام پیشرفت پژوهش میزان مشارکت هر فرد ثبت شود می توان از بروز اختلافات بعدی در خصوص ترتیب نویسندگان جلوگیری نمود. در نهایت نباید فراموش نمود که اجرای موفق هر پژوهش در گرو همکاری منسجم افراد در یک گروه بر اساس یک برنامه مدون برای دستیابی به یک هدف مشخص است.

جایگاه نویسندگان در مقالات علمی
Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن