چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

paid co-authors یا guest authors ، از جمله مشکلات پیش روی مقالات علمی

paid co-authors یا guest authors ، از جمله مشکلات پیش روی مقالات علمی

مهمترین اصل مقالات علمی، نویسندگان آنها است که اعتبار، مسئولیت و پاسخگویی مقالات منتشر شده به این نویسندگان برمی گردد. همکاری در نوشتن مقالات روی شهرت علمی، موقعیت اجتماعی و فرصت های مالی محققان، مجلات و مخاطبان نیز تأثیر می گذارد. با این حال، این موضوع بحث برانگیز و پیچیده ای است، زیرا در رابطه با تصمیم گیری و تشکر از نویسندگان در زمینه های مطالعاتی، رشته ها و مجلات مختلف روش ها، معیارها و انتظارات متفاوتی ایجاد می کند. یکی از مشکلات مهمی که یکپارچگی و اخلاقیات را در نویسندگان همکار را به چالش می‌کشد، وجود paid co-authors  یا guest authors در بین نویسندگان یک مقاله علمی است. در این مقاله توضیح می‌دهیم که همکاری باpaid co-authors  یاguest authors چه مشکلاتی را ایجاد کرده و چگونه می توان از آن‌ها جلوگیری یا اجتناب کرد.

paid co-authors یا guest authors ، از جمله مشکلات پیش روی مقالات علمی

انواع مختلف نویسندگان مقالات علمی چه هستند؟

Paid co-authors یا guest authors کسانی هستند که کار قابل توجه یا معتبری در فرآیند تحقیق یا انتشار مقاله انجام نداده اند. آنها ممکن است از شخص دیگری پول بگیرند تا به عنوان نویسنده عنوان شده، یا به شخص دیگری پول بدهند تا اسم آنها به عنوان نویسنده در مقاله درج شود. انواع مختلفی از نویسندگان وجود دارد که به شرح زیر است:

Ghost authors

اینها نویسندگانی حرفه ای هستند که اغلب برای آژانس های پزشکی یا شرکت های داروسازی کار می کنند. آنها از طرف نویسندگان مشخص مقاله را می نویسند یا ویرایش می کنند، اما نام آنها در نشریه تایید یا آورده نمی شود. اگرچه ghost authors  در نوشتن خوب هستند، اما ممکن است دخالت یا مسئولیت پذیری مستقیمی در کار تحقیقی نداشته باشند. نوشتن مقاله توسط این نوع نویسندگان ممکن است بر کیفیت، اعتبار و شفافیت تحقیق و همچنین مسئولیت و اعتبار نویسندگان اصلی تأثیر بگذارد.

Gift authors

این نوع نویسندگان افرادی هستند  که به دلیل احترام یا پاداش نام آنها در مقاله آورده می شود، اما مشارکت قابل توجهی در تحقیق نداشته اند. Gift authors  ممکن است شامل همکاران ارشد، سرپرستان، مربیان، هم رده ها، دوستان یا بستگان نویسندگان اصلی بوده که احتمالا حمایت یا توصیه در رابطه با تحقیق ارائه کرده، اما به حد کافی برای نویسنده بودن واجد شرایط نیستند. استاده از Gift authors در مقاله ممکن است تعداد و ترتیب نویسندگان را افزایش داده و اعتبار و مسئولیت پذیری نویسندگان واقعی را تضعیف کند.

Guest authors

Guest authors  کسانی هستند که توسط نویسندگان اصلی از آنها دعوت و یا درخواست شده تا به عنوان نویسندگان همکار مقاله باشند اما کار زیادی برای تحقیق انجام نداده اند. این نویسندگان ممکن است محققان مشهور در یک زمینه علمی باشند که احتمالا به موضوع تحقیق ارتباط یا علاقه داشته اما به اندازه کافی جهت عنوان شدن به عنوان نویسنده واجد شرایط نیستند. می‌توان از Guest authors  برای افزایش شهرت، تأثیر و مشاهده پذیری پژوهش استفاده شده و سایر نویسندگان نیز به واسطه وجود اسم این محققان، شهرت بیشتری پیدا کنند.

نویسندگان افتخاری یا Honorary authors

این دسته از نویسندگان کسانی هستند که نام آنها به نشانه احترام، افتخار یا قدردانی از سوی نویسندگان اصلی، به مقاله اضافه شده در حالیکه کار کافی در رابطه با آن تحقیق انجام نداده اند. نویسندگان افتخاری ممکن است شخصیت‌های برجسته یا تحسین‌شده در یک حوزه علمی یا مؤسسه باشند که احتمالا در ارتباط با آن تحقیق قدرت یا اعتبار داشته، اما برای واجد شرایط بودن به‌عنوان نویسنده کافی نیستند. نام این نویسندگان ممکن است به جهت شناسایی نقش یا تأثیر آنها و یا استفاده از موقعیت یا اعتبار آنها در مقاله استفاده شود.

paid co-authors یا guest authors ، از جمله مشکلات پیش روی مقالات علمی

مشکل استفاده از paid co-authors یا guest authors در مقاله چیست؟

استفاده از این نویسندگان در یک مقاله علمی ممکن است مشکلات متعددی را ایجاد کند که از جمله آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد:

زیر پا گذاشتن قوانین و دستورالعمل های اخلاقی نویسندگی

اکثر مجلات و ناشران از معیارهای پیشنهاد شده توسط کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی (ICMJE) جهت واجد شرایط بودن نویسندگان پیروی می کنند و طبق آن نویسندگان باید هر چهار معیار زیر را داشته باشند. این چهار استاندارد به شرح زیر هستند:

  1. مشارکت قابل توجه در مفهوم، طراحی، اجرا، تجزیه و تحلیل یا تفسیر تحقیقات
  2. نوشتن یا بازنگری نقادانه مقاله برای محتوای مهم
  3. تایید نسخه نهایی مقاله برای چاپ
  4. قبول مسئولیت تمامی جوانب تحقیق و حصول اطمینان از اینکه هر گونه سوال مربوط به صحت یا یکپارچگی هر قسمت از کار به درستی بررسی و حل خواهد شد.

Paid co-authors یا guest authors تمامی این معیارها را ندارند، بنابراین نمی توان آنها را به عنوان نویسنده تایید کرد یا معتبر دانست.

تضعیف کیفیت و یکپارچگی تحقیق

این نوع نویسندگان ممکن است سبب سوگیری، خطا یا عملکرد اشتباه در فرآیند تحقیق و نتایج مقاله شوند. این افراد ممکن است تضاد منافع، برنامه کار پنهان یا انگیزه های پنهان داشته باشند که ممکن است بر عینیت یا صداقت آنها در انجام یا نتایج تحقیقات تأثیر بگذارد. آنها همچنین ممکن است فاقد تخصص، مهارت یا اطلاعات در رابطه با موضوع، روش کار یا یافته های تحقیق باشند. آنها همچنین ممکن است نتوانند صحت، اعتبار و پایایی داده ها و اطلاعات تحقیق را تایید کنند.

تأثیر بر اعتبار و مسئولیت نویسندگان حقیقی و قانونی

Paid co-authors یا guest authors ممکن است اعتبار بالایی نداشته و یا بدون مشارکت یا تلاش کافی از نتایج و اثر پژوهش بهره مند شوند. این افراد با عیچ یک از خطرات و مسئولیت های پیرامون  کیفیت و یکپارچگی تحقیق مواجهه نشوند. این دسته از نویسندگان اعتبار و مسئولیت نویسندگان واقعی را که در حقیقت سهم و تلاش قابل توجهی در تحقیق داشته اند را کاهش می دهند.

چگونه با Paid co-authors یا guest authors   مقابله کنیم؟

شما می‌توانید با پیروی از برخی روش ها، مانند مواردی که در زیر آورده شده است با paid co-authors  یا guest authors مقابله کنید:

تنظیم استانداردها و خط مشی های روشن و شفاف نویسندگی

محققان، مجلات و ناشران باید به استانداردهای اخلاقی و دستورالعمل‌های نویسندگی، مانند معیارهای ICMJE، پایبند بوده و آنها را برای همه نویسندگان و مشارکت‌کنندگان تا حد ممکن شفاف کنند. آنها همچنین باید نقش‌ها، مسئولیت‌ها و میزان مشارکت‌های هر نویسنده را تعریف و مستند نموده و آنها را در مقاله خود بیان کنند.

صحبت و مذاکره درباره مسائل نویسندگی در اسرع وقت و به طور صریح

محققان باید هر چه سریع تر و کاملا صریح با سایر نویسندگان و مشارکت کنندگان احتمالی صحبت کرده و در مورد مشکلات احتمالی نویسندگان تصمیم گیری کنند. آنها همچنین باید در مورد استانداردها، ترتیب و تأیید نویسندگان، و همچنین انتظارات و ددلاین هر نویسنده به توافق برسند. علاوه بر این، آنها باید لیست نویسندگان را در حین انجام تحقیقات بررسی و مورد بازبینی قرار داده و هر گونه مشکل یا تعارض را به روشی محترمانه و سازنده حل کنند.

دریافت پشتیبانی و مشاوره از افراد خارج از تحقیق در صورت نیاز

محققان باید در صورت نیاز برای رسیدگی به مسائل نویسندگی از حمایت و مشاوره خارجی نیز استفاده کنند. آنها می توانند برای راهنمایی و بازخورد در مورد انتخاب نویسندگان با مربیان، سوپروایزرها، همتایان، ویراستاران، داوران یا کارشناسان خود مشورت کنند. آنها همچنین می توانند برای افزایش کیفیت و یکپارچگی مقاله خود از خدمات حرفه ای مانند ویرایش، تصحیح، ترجمه یا بررسی سرقت ادبی استفاده کنند.

paid co-authors یا guest authors ، از جمله مشکلات پیش روی مقالات علمی

سخن پایانی

استفاده ازPaid co-authors یا guest authors در مقالات غیراخلاقی و مشکل‌ساز بوده و بر یکپارچگی و اخلاق نویسندگی مقالات علمی تأثیر می‌گذارند. با استفاده از روش های معرفی‌شده در این مقاله، محققان می‌توانند مانع از Paid co-authors یا guest authors شده و مطمئن شوند که مقاله آنها از نظر اعتبار و اخلاق پژوهشی کاملا بدون مشکل است.

paid co-authors یا guest authors ، از جمله مشکلات پیش روی مقالات علمی
Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن