خدمات نشریات ضامن سلامتی

در این صفحه خدمات نوین موسسه ضامن سلامتی برای مجلات دانشگاهی معرفی می گردد. این خدمات براساس آخرین فناوری های روز نشر علمی مجلات و منطبق با پیشرفت های علمی می باشند. این خدمات در حوزه کدگذاری، نمایه سازی، ارجاع نویسی و همچنین تبادلات علمی مقالات می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر ما دفتر موسسه که در انتهای این صفحه  آورده شده است، تماس حاص نمایید.

Scroll to top