چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

ثبت نام در آکادمی آنلاین سلامت

(مانند کارشناسی ارشد بینایی سنجی)
Scroll to top