پرداخت ارزی هزینه ها

برای پرداخت هزینه های ارزی خود از جمله پرداخت شهریه دانشگاه، ثبت مقاله (Submission fee)، هزینه چاپ مقاله (Publication charge)، هزینه ثبت نام و شرکت در کنگره های بین المللی و سایر موارد مشابه با ما تماس حاصل نمایید. در این هزینه ها، 25 درصد هزینه بالاسری (شامل 19 درصد مالیات ارزش افزوده اتحادیه اروپا و 6 درصد هزینه کارمزد) دریافت می شود.

نرخ ارز براساس نرخ روز تعیین می شود.

Scroll to top