چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

نظرسنجی درباره کیفیت خدمات

در این فرم کیفیت خدمات موسسه ضامن سلامتی مورد سنجش قرار میگیرد. در پایان این فرم به پاس قدردانی از همکاری شما در ارائه پس خوراند به ما، یک کوپن تخفیف به شما تعلق میگیرد که می توانید از آن در ارائه خدمات بعدی خود استفاده نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن