اقدامات دفتر ژورنال علمی

اقدامات دفتر ژورنال علمی

موفقیت یک ژورنال علمی فقط از نظر علمی ارزیابی نمی شود بلکه شامل مدیریت دقیق و صحیح انتشار آن نیز می باشد. مدیریت دقیق پیش نویس مقالات ارسال شده یا رد شده هم برای این موفقیت بسیار ضروری و حیاتی است. اقدامات رایج دفتر ژورنال علمی شامل مدیریت پیش نویس مقالات ارسال شده و سایر […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس