درخواست خدمات تاسیس/مدیریت مجله

لطفا اطلاعات فرم زیر را با دقت و براساس نیازهای مجله خود تکمیل نمایید تا کارشناسان موسسه بتوانند بهترین مشاوره را ارائه دهند. با تکمیل این فرم می توانید در کمتر از 24 ساعت به سامانه آنلاین سفارشی شده ی مجله خود را به رایگان دسترسی داشته باشید. در این سامانه کلیه امکانات در سطح دبیر مهمان در اختیار شما قرار می گیرد. سامانه آزمایشی را پس از تکمیل این فرم می توانید مشاهده نمایید. دقت نمایید که برخی دسترسی ها در این سامانه غیرفعال شده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق این فرم تماس حاصل نمایید.

Scroll to top