چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

اخلاق و حوزه سردبیری

اخلاق و حوزه سردبیری

تضاد منافع

تضاد منافع هنگامی برای حوزه سردبیری، داوران یا کارکنان یک ژورنال علمی به وجود می آید که ارتباطات شخصی، رقابت های دانشگاهی یا روابط مالی بین ایشان و ارسال کنندگان پیش نویس مقالات به وجود آمده باشد. این امر در نحوه قضاوت آن ها در مورد مقاله اثر نامطلوب می گذارد. سردبیر همواره باید از ارسال کنندگان مقاله بخواهد که هرگونه تعارض منافعی را در مورد هر مقاله به سردبیر یا گروه سردبیری اطلاع دهند. به عنوان مثال ممکن است مقاله به وسیله یکی از اعضای هیات تحریریه ارسال شود که در این مورد آن عضو هیات تحریریه نباید در مورد آن مقاله اظهار نظر کند و باید ارزش گذاری آن مقاله را به فرد دیگری واگذار نماید.

ژورنال علمی بهتر است دستورالعمل واضحی برای رویارویی با چنین وقایعی داشته باشد. تعدادی از ژورنال های علمی، ارسال مقاله از طرف اعضای هیات تحریریه و گروه سردبیری را قبول نمی کنند و در مرحله اول آن را رد می کنند. بنابراین به منظور دوری از سوگیری، ژورنال علمی می بایست دستورالعمل صریحی برای چنین پیش نویس مقالاتی داشته باشد تا خوانندگان مطمئن باشند که تصمیم گیری برای انتشار مقاله بر اساس امتیاز علمی مقاله می باشد نه بر اساس ارتباطات غیر علمی بین کارکنان ژورنال علمی و نویسندگان.

رازداری

پیش نویس مقالات یا قسمت هایی از آن یا نظرات داوران می بایست از دسترس افراد غیر مسئول دور باشد. به عنوان مثال گاهی ممکن است داوری از داده های یکی از مقالات چاپ نشده برای مقاله خود استفاده کند. بنابراین مجله باید دستورالعمل های بسیار سخت گیرانه ای در مورد رازداری افراد شاغل در ژورنال علمی داشته باشد تا بتواند مطمئن باشد که داوران به تمام مسئولیت های اخلاقی در مورد نویسندگان مقالات آگاهی دارند. البته شایسته است که در ژورنال علمی دستورالعملی در مورد روش برخورد با این قانون شکنی نیز وجود داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات موسسه ضامن سلامتی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اخلاق و حوزه سردبیری

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top
تخفیف به مناسبت هفته معلم

این تخفیف حال و هوای تدریس داره ....