چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

اخلاق و نویسندگان (بخش اول)

هدایت مطالعهاخلاق و نویسندگان (بخش اول)

آگاهی به وفاداری نویسندگان به استانداردهای اخلاقی برای تحقیقات زیست پزشکی که در مورد انسان ها و حیوانات وجود دارد (مانند رضایت آگاهانه، احترام به حق خروج از مطالعه، حق قضاوت بیماران و …) برای ژورنال علمی مهم است. بنابراین همه مقالات باید از نظر استانداردهای اخلاقی ارزیابی شوند. ژورنال علمی در صورت نیاز ممکن است برخی مدارک را که تایید کننده اجرای استانداردهای اخلاقی در یک مطالعه است درخواست کند.

متاسفانه در برخی از کشورها کمیته اخلاق نشر در پژوهش وجود ندارد بنابراین ژورنال های علمی می بایست نقش موثری در ترفیع و تشویق ایجاد آن ها داشته باشند (مثلا نویسندگان باید تشویق شوند تا از دستورالعمل های اخلاقی پیروی کنند و مجله باید دستور العمل های مربوط به آن را در وب سایت مجله قرار دهد).

نویسندگی مقالات

ممکن است در مورد اینکه چه کسانی در فهرست نویسندگان مقاله باید ذکر شوند، توافقی وجود نداشته باشد. ولی طبق دستورالعمل «نیازهای یکپارچه برای پیش نویس مقالات»، صرفا نگارش و ویرایش یک مقاله باعث نمی شود که نام کسی به عنوان نویسنده مقاله ذکر شود. نویسنده مقاله به کسی اطلاق می شود که حضور فعال در همه فرآیندهای یک مقاله شامل ایده پردازی، پروپوزال نویسی، جمع آوری داده ها، آنالیز داده ها، توضیح و تفسیر یافته ها، نگارش پیش نویس مقاله و بازنگری آن، نقد و تایید نهایی پیش نویس مقاله جهت ارسال به مقاله را داشته باشد.

نویسنده مهمان به مدیر گروه یا موسسه ای که تحقیق زیر نظر آن انجام شده است اطلاق می شود. نظارت بر گروه پژوهشی به عنوان شرط نویسندگی تلقی نمی شود و افرادی که معیارهای نویسندگی را ندارند باید در قسمت سپاسگزاری نام آن ها ذکر شود.  

شبح نویسنده به کسی گفته می شود که نگارش و ویراستاری پیش نویس نهایی مقاله را انجام دهد یا پیش نویس مقاله را بازنگری کند و از نظر نگارش ارتقا دهد و یا پیش نویس مقاله را بر اساس دستورالعمل یک ژورنال علمی تصحیح نماید. که این افراد هم معیارهای مربوط به نویسندگی را ندارند و در قسمت سپاسگزاری می توان نام آن ها را ذکر کرد.

منابع مالی

گاهی نویسنده برای انجام کار پژوهشی از شخص یا یک شرکت مبلغی دریافت می کند که این کار ممکن است در یافته های پژوهشی تاثیر بگذارد. بنابراین لازم است در هنگام ارسال مقاله حتما این گونه ارتباطات ذکر شود.

تضاد منافع

هنگامی از لفظ تضاد منافع استفاده می شود که منافع خاصی از انتشار یک مقاله (به جز اعتبار علمی مقاله) نصیب نویسنده شود. کسب منافع دیگر برای نویسنده ممکن است موجب سوگیری در یافته ها و نتیجه گیری مقاله شود و تصمیم گیری نادرستی را در پژوهش ایجاد کند. بنابراین ضروری است که این موضوع در هنگام ارسال مقاله به مجله حتما ذکر شود و در تصمیم گیری های نهایی مد نظر سردبیر قرار گیرد. بسیاری از ژورنال های علمی از نویسندگان درخواست می کنند که هرگونه تضاد منافعی را در هنگام ارسال مقالات بیان کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات موسسه ضامن سلامتی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اخلاق و نویسندگان (بخش اول)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن