چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

اهمیت وب‎سایت نشریات در روند قبول شدن آن‎ها در اسکوپوس

در روند داوری اسکوپوس، اولین قسمتی که داوران برای ارزیابی معیارهای خود به آنجا مراجعه می‎کنند وب‎سایت مجله می‎باشد. چنانچه داوران در تمام جوانب مراحل داوری در یافتن اطلاعات مجله از طریق وب‎سایت آن موفق نشوند، ممکن است نشریه را به دلیل پایین بودن کیفیت از تحت پوشش قرار گرفتن اسکوپوس معاف کنند. بسیار مهم است که وب سایت مجله شفاف باشد و به راحتی قابل دسترس باشد و همچنین ترکیبی از دیگر محصولات ناشر نباشد.

وب سایت‎ها باید شامل اطلاعات زیر باشند:

 • دسترسی آسان به صفحات وب‎سایت
 • اطلاعاتی در رابطه با نقش ناشر برای خوانندگان نشریه
 • نحوه دسترسی به مقالات تمام متن نشریه
 • اطلاعاتی دقیق در رابطه با معیارها و ارزش های منابع دسترسی باز
 • راهنمای اخلاق در نشر
 • چگونگی روند داوری تخصصی مقالات
 • دارای راهنمای نویسنده که شامل توضیحات مراحل سابمیت مقالات و همچنین معیارهای مجله برای سابمیت است.
 • دارای اطلاعاتی درباره سردبیر/مدیر هیأت تحریریه و همچنین اسامی اعضای هیأت تحریریه می‎باشد.
 • به روز نگه داشتن اطلاعات در وب‎سایت نشریه 
 • اطمینان حاصل کردن از درست بودن لینک‎های موجود در وب‎سایت
 • ترجمه انگلیسی وب‎سایت نشریه
 • عنوان و چکیده مقالات نشریه حتما باید به زبان انگلیسی باشد.

 

 

 

اهمیت وب‎سایت نشریات در روند قبول شدن آن‎ها در اسکوپوس

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن