چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

ایجاد شرایط مناسب برای ارسال پیش نویس مقالات

ایجاد شرایط مناسب برای ارسال پیش نویس مقالات

پیش نویس مقالات، مواد اولیه برای ایجاد یک مجله علمی هستند و در صورتیکه پیش نویس های کافی به مجله ای ارسال نگردد ادامه حیات مجله ممکن نخواهد بود. بسیاری از مجله های علمی بصورت فصل نامه آغاز بکار می نمایند ولی ممکن است به دلیل عدم ارسال پیش نویس مقالات کافی، ادامه انتشار آنها با شکست مواجه گردد. این امر عموما به دلیل عدم برنامه ریزی کامل و دقیق می باشد. همواره برای پیش نویس مقاله مجلات زیادی وجود دارد که می توانند آن را به چاپ برسانند. در حقیقت بین مجله های علمی مختلف، برای اینکه مقاله با کیفیت بالا را منتشر کنند رقابت وجود دارد. همواره مقالات با کیفیت مطلوب برای مجله هایی ارسال خواهند شد که منظم منتشر شده، پذیرش یا رد مقالات در آنها سریعا مشخص گردیده و ارتباط بین مجله و نویسنگان بصورت دائم و همراه با احترام باشد.

اگر یک مجله علمی پیش نویس مقالات کافی نداشته باشد، بهتر است با یکی از مجله های علمی که در همان موضوع منتشر می شود ادغام گردد.

به منظور ادامه حیات یک مجله علمی بایستی راهکارهایی انتخاب شود که نویسندگان به آن اعتماد کنند. اگر تنها مقالات افراد محدود به یک انجمن علمی یا دانشگاه در مجله علمی منتشر شود اعتماد عمومی از آن سلب خواهد شد. برای جذب مقالات بیشتر، مجله علمی باید دستورالعمل کلی داشته باشد، خدمات مطلوبی به نویسندگان ارائه کند و روش ارسال پیش نویس ها شفاف باشد. روش های زیر در مجله های علمی مختلف برای افزایش اعتماد نویسندگان استفاده می شود.

  • ارسال پیش نویس مقاله باید در ساده ترین و کارامدترین روش ممکن باشد.
  • بهتر است مجله های علمی سعی کنند که با انجمن های علمی مختلف ارتباط داشته باشند.
  • در هر شماره مجله علمی حتما تنوعی از مقالات گوناگون وجود دارد.
  • خوانندگان و نویسندگان توسط چاپ نامه به سردبیر یا نظرات در محتوای مجله علمی مشارکت داده می شوند.
  • ساختار نواورانه ای در مجله علمی وجود داشته باشد.
  • مطالب دیگری مانند مرور کتاب، اخبار، کنگره های علمی یا … به مجله اضافه شود.
  • نظم در انتشار مجله وجود داشته باشد.

در صورت تمایل می توانید برای دریافت مشاوره جهت افزایش کیفیت مجله با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

ایجاد شرایط مناسب برای ارسال پیش نویس مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن