چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

بخش روش های مقاله را چگونه بنویسیم؟

عمدتا بخش روش های مقاله از جذابیت کمتری برای نگارش برخوردار است اما برای پیشرفت علم و تسهیل کار، بسیار حائز اهمیت است. با این وجود، تعدادی از مجلات بخش مربوط به روش های مقاله را کاهش داده و از نویسندگان درخواست می کنند تا آن قسمت را خلاصه کنند و جزئیات مربوط به مواد ضروری را به صورت خلاصه بیان نمایند. چنین الزاماتی در راهنمای “دستورالعمل نویسندگان” در دسترس خواهد بود.

بخش روش های مقاله را چگونه بنویسیم؟
بخش روش های مقاله را چگونه بنویسیم؟

نگارش بخش روش های مقاله علمی

بخش روش ها دارای دو هدف اصلی می باشد:

  1. به خوانندگان این امکان را می دهد از کارهای انجام شده آگاه شوند تا بتوانند روش ها و طرح مطالعه را برای کار خود آزمایش کنند. با استفاده از این اطلاعات، خوانندگان می توانند تعیین كنند كه مطالعه انجام شده دارای چه نقصی است یا با طرح و مواد مناسب انجام شده است یا خیر. البته داوران همتا قبل از انتشار مقاله آن را بررسی می کنند، اشکالات عمده را پیدا کرده و نویسندگان (و ویراستاران) را مطلع می کنند.
  2. به محققان دیگر اجازه می دهد در صورت تمایل به انجام مطالعه، روش های آن را دوباره انجام دهند.

یکی از ایراداتی که در خلاصه کردن بخش روش ها پیش می آید این است که دیگر جزئیات بیان نمی گردند. با این حال، در ژورنال هایی که این امر الزامی است معمولاً به نویسندگان فرصت می دهند تا درمورد مطالب تکمیلی جزئیات بیشتری را ارائه دهند.

چه مواردی را در بخش روش های مقاله خود بگنجانید

  1. بیماران، حیوانات یا سلول ها: بخش روش ها معمولاً با توصیف افراد، حیوانات یا ارگانیسم های مورد استفاده در مطالعه شروع می شوند. این اطلاعات شامل اعداد، گروه های ایجاد شده (مانند گروه کنترل)، اطلاعات مربوط به مراقبت های بالینی و غیره می باشد.
  2. فرآیندها و روش های آزمایشگاهی: فرآیندهای (روش های) استفاده شده در مطالعه خود را در یک بخش یا چند بخش فرعی وارد کنید. برای هر یک از روش ها، باید مواد مورد نیاز و مکان تهیه آن ها (شرکت سازنده، شهر، ایالت (استان)، کشور و غیره) را درج کنید. برخی از نویسندگان اطلاعات دیگری شامل شماره کاتالوگ یا سایر اطلاعات خاص را نیز وارد می کنند.
  3. بیانیه اخلاق: در اکثر ژورنال ها، نویسندگان ملزم به داشتن بیانیه اخلاق در صورت مطالعه بر روی انسان یا حیوان هستند. معمولاً در مورد بیماران تأییدیه کتبی رضایت آگاهانه شرکت کنندگان الزامی است.
  4. تجزیه و تحلیل آماری: بخش روش ها مشابه بخش تجزیه و تحلیل آماری می باشد. این بخش شامل مقایسه های انجام شده، آزمون های مورد استفاده، نحوه ارزیابی توزیع و نقطه برش برای سطح معناداری آماری می باشد.

ملاحظات ویژه: در مقالات موردی عموما بخش روش ها وجود ندارد. در مقالات سیستماتیک مروری یا متاآنالیز، بخش روش ها باید شامل جزئیاتی مربوط به شرایط جست وجو، پایگاه های داده مورد جست و جو و غیره باشد.

چنانچه لیستی طولانی از آزمایش و مواد دارید می توانید خوانندگان را به جداولی که این موارد را ذکر می کند ارجاع دهید.

در صورتیکه از روش استانداردی استفاده می کنید، نیازی به بیان جزئیات هر مرحله نمی باشد. و به جای آن می توانید خواننده را به مقاله ای که آن جزئیات را توصیف می کند ارجاع دهید.

مواردی که در بخش روش های مقاله نباید وجود داشته باشد

سعی کنید از ارائه نتایج در بخش روش های مقاله خود اجتناب کنید. همچنین، از بحث و گفت و گو در مورد نتایج در این بخش خودداری کنید. بخش روش ها را به عنوان بخشی از مقاله در نظر بگیرید که در مورد کاری که انجام داده اید توضیحاتی می دهد.

بخش روش های مقاله را چگونه بنویسیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله