چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

تفاوت چکیده با مقدمه چیست؟

تفاوت اصلی بین چکیده و مقدمه در این است که چکیده خلاصه ای از کل مطالعه شما است که معمولاً به صورت هدف، روش ها و نتیجه گیری بیان می شود. درواقع چکیده بیان نکات مهم و برجسته کارتان به همراه اطلاعات مختصری از پیش زمینه است.

در مقابل، مقدمه شامل برخی از مواردی می باشد که در چکیده آمده است. در مقدمه، باید به دنبال شواهدی که شما را به سمت سؤال تحقیق سوق می دهد باشید.

تفاوت چکیده با مقدمه چیست؟

چکیده مقاله پژوهشی چیست؟

در قسمت چکیده، کارهای خود را خلاصه می کنید و توجه خواننده را به مهمترین جزئیات کار خود جلب می کنید. معمولاً باید این اطلاعات را در 250 کلمه یا کمتر بیان کنید.

محتوای چکیده

در شروع فقط با چند جمله، پیش زمینه و اهداف ویژه خود را به خوانندگان ارائه دهید. در ادامه می توانید چند نکته مهم در مورد طرح تحقیق، تعداد افراد شرکت کننده، اقدامات درمانی یا مداخلات، کنترل ها و غیره را ارائه دهید. سپس مهمترین نتایج حاصل از مطالعه خود را برای خواننده بیان کنید. زبان چکیده باید تا حد امکان غیرتخصصی و واضح باشد.

بخش مقدمه مقاله پژوهشی چیست؟

بخش مقدمه مقاله، خواننده را در جهت زمینه مطالعه سوق می دهد و به خواننده این امکان را می دهد که دلیل انجام پژوهش را درک کند. بسیاری از ژورنال ها از نویسندگان درخواست می کنند که مقدمه را خلاصه کنند و در بعضی موارد به 500 کلمه یا کمتر برسانند. حتی اگر ژورنالی تعداد کلمات مقدمه را محدود نکند، باز هم باید سعی کنید تا حد امکان خلاصه بنویسید.

در این بخش از مقاله، شواهد و دلایلی را برای خواننده بیان می کنید که موجب شده سوال اصلی مطالعه را بپرسید. همچنین در این بخش نیازی به ارائه جزئیات یا مستندات ندارید. فقط باید خواننده را از شواهدی که منجر به سوال یا فرضیه مطالعه شما می شود، آگاه کنید. معمولاً از یک فرضیه کلی به سؤال تحقیق خاص خود می رسید.

7 تفاوت چکیده و مقدمه

1. چکیده مقاله دارای نتایج می باشد. درصورتیکه مقدمه هرگز نتایج را ارائه نمی دهد. اما ممکن است بسته به ژورنال نهایتا یک جمله برای تعمیم یافته ها نوشته شود.

2. چکیده نتیجه گیری را ارائه می دهد. درصورتیکه مقدمه هرگز اطلاعاتی در مورد یافته های مطالعه به خواننده ارائه نمی دهد.

3. در چکیده اطلاعاتی در مورد روش ها و طرح تحقیق بیان می شود. درصورتیکه مقدمه فقط مختصرترین اطلاعات را ارائه می دهد. هر گونه جزئیات، از جمله مقادیر عددی، برای بخش مواد و روش های مقاله محفوظ خواهد ماند.

4. در چکیده پیش زمینه به صورت مختصر بیان می شود و معمولاً حداکثر از یک جمله یا دو جمله تشکیل می شود. در مقابل در مقدمه، پیش زمینه به صورت گسترده تر بیان می شود و برای خواننده شرح می دهد که چرا این فرضیه مطرح شده است و چرا از یافته هایی که منجر به مطالعه شده است، استفاده می شود.

5. زبان چکیده باید برای افراد غیر متخصص در خواندن مقاله مشکلی ایجاد نکند. باید تا حد امکان از اصطلاحات خاص و حروف اختصاری خودداری کنید. همچنین سعی کنید تا حد ممکن اطلاعات خود را به طور خلاصه و واضح بیان کنید. در مقابل در مقدمه می توان جزئیات بیشتری برای افراد علاقه مند در این زمینه ارائه داد و استفاده از حروف اختصاری نیز بدون مشکل است.

6. در چکیده هرگز استناددهی به مراجع وجود ندارد. اما مقدمه معمولا دارای ارجاعات است.

7. چکیده معمولاً دارای 250 کلمه یا کمتر می باشد. درصورتیکه مقدمه نباید بیش از 500 کلمه باشد اما بسیاری از مجلات برای مقدمه محدودیتی قائل نشده اند.

تفاوت چکیده با مقدمه چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله