چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

تنوع در هیات تحریریه یکی از اصول اولیه برای نمایه شدن مجله

تنوع در هیات تحریریه یکی از اصول اولیه برای نمایه شدن مجله

داشتن هیات تحریریه بین‎المللی (International Diversity) یکی از معیارهای اولیه ذکر شده در اکثر نمایه سازهای معتبر دنیاست. بطوریکه در بسیاری از موارد به عنوان یکی از دلایل اصلی رد شدن یک مجله در مرحله اولیه یا Scientific Evaluation، این موضوع به سردبیر بیان می‎شود.

از یک سو داشتن افراد علمی و آکادمیک به عنوان عضو هیات تحریریه، نقشی مهم و بسزا در ارتقا کیفیت مجله و نمایه شدن آن دارد و از سوی دیگر با توجه به شیوع زیاد هیات تحریریه‎های تشریفاتی این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف از سوی ناظران مطرح می‎گردد. در برخی موارد، نمایه‎ساز در مرحله ارزشیابی اولیه به مجله و ناشر به دلیل حضور نام‎های بزرگ و تشریفاتی ایراد گرفته و از این حیث به نوعی مجله را متهم به فریبکاری در درج نام افراد مشهور بدون کارکرد و تنها به دلیل تشریفات نموده است.

لذا اکیدا توصیه می‎گردد در هنگام دعوت از بزرگان هر رشته تخصصی در دنیا، از وی دعوت به حضور موثر و فعال نمایید و دعوت از وی صرفا با هدف پر کردن اسامی بین‎المللی در هیات تحریریه نباشد. سابق بر این رسم بود که هیات تحریریه در یک دسته بندی عرفی به دو گروه: کاری و تشریفاتی تقسیم می‎شدند که با نظارت‎های اخیر نمایه‎سازها به نظر می‎رسد بساط حضور اسامی بزرگ و تشریفاتی در آینده نزدیک در حال برچیده شدن می‎باشد.

جهت دعوت از یک محقق صاحب نام و مهم جهت عضویت در هیات تحریریه مجله می‎بایست موارد زیر بدقت رعایت شوند:

۱. دعوت از سوی سردبیر مجله و با ایمیل رسمی مجله باشد.

۲. دعوت‎نامه رسمی و حاوی اطلاعات دقیق در مورد علت دعوت، انتظار زمانی فعالیت از وی، و نحوه ارائه تسک‎ها و تشویقات مربوطه باشد.

۳. پذیرش نهایی حضور وی منوط به تکمیل رضایت‎نامه کتبی از وی و بررسی سوابق در هیات تحریریه باشد.

همان اندازه که حضور افراد معتبر از کشورهای محتلف در هیات تحریریه حیاتی است به همان اندازه دعوت واقعی از افراد صاحب نام و فعالیت واقعی آن‎ها مهم می‎باشد. نکته دیگر انعکاس صحیح گزارش فعالیت کاربران در وب سایت و عدم تعارفات تشریفاتی برای نگهداشتن اسامی است که حتی زحمت یک بار ورود به وب سایت را به خود نمی‎دهند. زیرا در عمل اثبات گردیده است که افراد تشریفاتی در پاسخ به استعلامات نمایه‎سازها در Scientific Evaluation به راحتی حقیقت تشریفاتی بودن خود را بیان می‎کنند.

 

 

 

تنوع در هیات تحریریه یکی از اصول اولیه برای نمایه شدن مجله

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله