چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

راهبردهای ژورنال علمی

راهبردهای ژورنال علمی

جمع آوری مطالب مربوط به اهداف، زمینه فعالیت، ساختار و شکل مجله موجب تعیین چشم انداز بلندمدت مجله می شود. در ژورنال های علمی مختلف بر اساس ساختار موسسه یا دانشگاه حامی، افراد پاسخگو در ژورنال علمی متفاوت هستند. عموما سه گروه مهم در این امر دخیل هستند و بیان مسئولیت های آن ها از ایجاد تعارض در مسئولیت های بین آن ها جلوگیری می کند.

هیأت تحریریه

هیأت تحریریه نظارت بر مدیریت اجرایی یک ژورنال علمی را بر عهده دارد و بر اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آن تمرکز می کند. هیأت تحریریه در ژورنال های علمی مختلف نقش ها و مسئولیت های متفاوتی دارند که از نقش مشورتی در برخی از آن ها شروع شده و ممکن است در برخی دیگر هیأت تحریریه در کنار گروه سردبیری نقش مهمی در پیگیری فعالیت های روزانه ژورنال داشته باشد. به همین دلیل ممکن است به هیأت تحریریه، هیأت ویراستاران، کمیته ویراستاران و … نیز گفته شود. تعداد هیأت تحریریه بستگی به چشم انداز و عملکرد ژورنال علمی دارد.

مالک یا حامی ژورنال علمی

مالک ژورنال علمی ممکن است یک انجمن تخصصی، شرکت تجاری، دانشگاه یا … باشد. مالک ژورنال علمی تلاش زیادی برای موفقیت ژورنال علمی می کند تا ژورنال با داشتن مشترکان و تبلیغات مناسب از نظر مالی روی پا خود بایستد. این نکته حائز اهمیت است که ارتباط بین گروه سردبیری و مالک ژورنال علمی کاملا شفاف باشد تا بتوانند انتظارات یکدیگر را برطرف سازند. سردبیر در تصمیم گیری های مربوط به محتوای علمی ژورنال باید کاملا مستقل و آزاد باشد. عموما سردبیر توسط مالک ژورنال برای مدت معینی استخدام می شود و در قرارداد آن ها موضوعاتی مانند استقلال سردبیر در تصمیم گیری، دوره انتشار مجله و … صراحتا قید می گردد.

ناشر

مالک و ناشر ژورنال علمی غالبا یکی هستند. ولی در حال حاضر  بر اساس طرح برون سپاری خدمات نشریات بهتر است مالک ژورنال علمی با ناشری قرارداد ببندد. چون اگرچه اولویت اصلی برای مالک محتوای علمی است ولی ناشر ممکن است اولویت های دیگری از جمله زمان بندی ارسال مجله برای مشترکان، درآمد مالی از تبلیغات و … داشته باشند. همچنین ممکن است ناشر انتظار داشته باشد که در برخی از موارد دیگر مثلا در برگزاری کنگره های علمی هم با ژورنال علمی همکاری داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات نشر موسسه ضامن سلامتی با ما تماس بگیرید.

راهبردهای ژورنال علمی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن