چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

عنوان مقاله مؤثر

عنوان، محتوای مقاله شما را در کوتاه ترین شکل ممکن بیان می کند. عنوان تاثیرگذار، مقاله شما را سریعتر به خواننده معرفی می کند و در تشویق خواننده برای خواندن مقاله شما بسیار موثر است.

عنوان برای جلب نظر خوانندگان بسیار ضروری است. به خصوص زمانی که پایگاه داده مورد جست و جو دارای چکیده نباشد، عنوان مقاله حائز اهمیت می شود. عنوان باید تمام کلمات ضروری را با ترتیبی صحیح درج کند تا موضوع مقاله به طور دقیق و کامل منتقل شود. عنوان عالی کلید اطمینان برای پیدا کردن مقاله شما است. و اگر این مهم رعایت نشود ممکن است هرگز به دست مخاطبان مورد نظر خود نرسد.

عنوان مقاله مؤثر
عنوان مقاله مؤثر

خوانندگان مقالات عنوان را بیشتر از دیگر قسمت های مقاله می خوانند. در سرویس های نمایه سازی از آن برای طبقه بندی مقالات استفاده می شود. نویسندگانی که به مقاله شما استناد می کنند، عنوان مقاله را در منابع خود قرار می دهند که توسط هزاران مخاطب خوانده می شود.

1. عنوان را در مراحل اولیه نگارش مقاله بنویسید و آن را مانند هر بخش دیگر از مقاله نقد کنید.

2. عنوان باید دارای حداقل کلمات ممکن باشد و به طور دقیق محتوای مقاله را توصیف کند (تعداد کلمات هر عنوان باید 10 الی 12 کلمه باشد).

3. قانون طلایی در نوشتن عنوان این است که فقط یک ایده یا موضوع را بیان کنید.

4. در ابتدای عنوان کلمه ای مهم قرار دهید.

5. از کلماتی کلیدی استفاده کنید که محتوای اصلی مقاله را برجسته می کند و با جست و جو در پایگاه داده قابل درک، نمایه سازی و بازیابی است.

6. عنوان را مختصر بیان کنید و تمامی کلمات اضافی را حذف کنید.

7. کلمات اضافی مانند افعال و حروف تعریف را حذف کنید تا عنوان به شکل یک عبارت در بیاید تا یک جمله.

8. از ترکیب کلمات ساده و متداول استفاده کنید.

9. تا آنجا که ممکن است توصیف کنید و از اصطلاحات خاص به جای اصطلاحات عمومی استفاده کنید. به عنوان مثال به جای کلاس دارویی نام دارو را بنویسید.

10. نام های علمی را به طور کامل بنویسید. به عنوان مثال به جای E. coli بنویسید اشرشیاکلی.

11. از  به کار بردن اختصارات و کلمات اختصاری خودداری کنید زیرا این کلمات می توانند معانی مختلفی داشته باشند. به عنوان مثال “Ca” هم مخفف کلسیم و هم مخفف سرطان می باشد.

12. در مورد مواد شیمیایی، به جای فرمول نام عمومی آن ها ذکر گردد.

13. در عنوان از اعداد رومی استفاده نکنید زیرا ممکن است آن را متفاوت تفسیر کرد. به عنوان مثال: قسمت III را می توان با فاکتور III اشتباه گرفت.

14. اطمینان حاصل کنید که عنوان و چکیده مقاله تان با نسخه نهایی مطابقت دارد.

عنوان مقاله مؤثر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top
تخفیف به مناسبت هفته معلم

این تخفیف حال و هوای تدریس داره ....