چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

مشخصه های یک مقاله نظری

مقالات نظری برای تبادل دیدگاه نویسنده در مورد یک مساله معاصر نوشته می شوند و باید ارزش قابل توجهی به گنجینه متون علمی بیافزاید. به علاوه، برخلاف مقالات علمی پژوهشی خلاصه تر بوده و دیدگاه روشنی دارد. همچنین ارائه یک دیدگاه متعادل از زمینه مربوطه بر اساس ارائه پژوهشی برای همه گروه های مورد نظر اهمیت دارد. در واقع ایده اساسی تشویق برای نگارش مقالات نظری، ایجاد انگیزه برای بحث های سالم در مورد پژوهش های جدید می باشد. به علاوه، مقاله نظری به بحث در مورد نتایج یا تاثیرات ممکن تحقیقات کمک می کند و چهارچوب جدیدی برای یک مشکل قدیمی موجود یا هر مساله جدیدی فراهم می آورد.

مشخصه های یک مقاله نظری
مشخصه های یک مقاله نظری

ساختار یک مقاله نظری

مقالات نظری لازم نیست کاملا از فرمت IMRaD پیروی کنند. نویسنده باید مطمئن شود که ایده ها منطقی بوده و به صورتی منسجم ارائه شده باشند. مقالات نظری معمولا در حدود 2000 تا 3000 کلمه هستند و با یک چکیده در حدود 150 تا 300 کلمه همراه اند. حداقل حاوی 5 تا 10 منبع می باشد و حداکثر یک یا دو جدول یا شکل دارد.

صفحه عنوان

یک عنوان خاص و دقیق بسازید که ایده مقاله را به روشنی منعکس نماید.

برای مثال،” تاثیر عامل ABC بر موضوع PQR چیست: یک تحلیل نظام مند” یا “آیا A عامل خطری برای B است: یک مطالعه کنترل موردی”

مطمئن شوید که فهرست کاملی از نویسندگان، نام کامل آنها و آدرس های موسسه ها را ارائه دهید. نویسنده مسئول را به وضوح معرفی کنید.

چکیده

چکیده باید یک خلاصه کوتاه در حدود 150 کلمه باشد که به صورت خلاصه اهمیت و ارتباط مقاله را نشان دهد. می توانید پیشینه، بدنه اصلی و به دنبال آن نتیجه گیری کوتاه را بگنجانید. هیچ گونه استنادی را در چکیده نیفزایید. کلمات اختصاری را تنها زمانی در چکیده بیاورید که ضروری باشد. از املای آنها اطمینان حاصل کنید. در موارد خاص، ممکن است مجلات اصلا خواستار چکیده نباشند.

کلمات کلیدی

4 تا 6 کلمه مربوط به موضوع مورد بحث خود را ارائه دهید. این کار باعث می شود مقاله شما بهتر دیده شود.

مقدمه

اطلاعات پیش زمینه ای با خلاصه ای کوتاه از متون علمی موجود را ارائه دهید. زمانی که اساس کار را تعیین کردید، هدف خود را در پاراگراف آخر بیان کنید.

بدنه اصلی

بدنه اصلی باید منطقی و با ساختاری مناسب باشد. مطمئن شوید که هر دیدگاهی به صورتی قابل فهم ارائه شده و خواندن و بازبینی آن به سادگی صورت گیرد. موضوع خود را معرفی کنید و همه نظرات و دیدگاه های موجود در مورد آن مساله را فهرست کنید. به علاوه، همیشه مطمئن شوید که نظرات یا مدل ها شواهد قوی و باورپذیری داشته باشند.

نتیجه

بحث های خود را با شواهدی خلاصه کنید که از دیدگاه شما حمایت کند. به علاوه، در مورد کاربردها و مفاهیم نظرات خود بحث کنید. همچنین می توانید دستورالعمل هایی برای تحقیقات آتی پیشنهاد دهید. همچنین باید محدودیت های مربوط به تحقیق نظری خود را برای یک بازبینی بی طرفانه ذکر کنید.

بیانیه ها در مقاله های نظری

برخی از مجلات دارای بخش بیانیه ها هستند که شامل موارد زیر می شود:

1. نویسندگان باید هر گونه منافع مورد رقابت مالی و غیر مالی را افشا نماید.

2. نویسندگان باید تاییده های اخلاقی و رضایت نامه های شرکت کنندگان در تحقیق (اگر تحقیق شامل آزمودنی های انسانی/ بافت های انسانی/ داده های انسانی باشد) را ارائه دهند. بیانیه های اخلاق و نام کمیته های اخلاقی که تحقیق را تایید کرده اند را ذکر کنید.

3. برای انتشار هر گونه داده انسانی در گزارش رضایت نامه دریافت کنند.

4. قسمت موجودیت داده ها و بیانیه مواد باید شامل اطلاعاتی در مورد منبع داده هایی که از یافته های شما در مقاله حمایت می کنند باشد. همچنین می توانید لینک هایی به آرشیو پایگاه های داده عمومی که به آنها ارجاع داشته اید، تجزیه و تحلیل کرده و یا در طول دوره تحقیقتان تولید کرده اید ارائه دهید. ارائه منابع به دیگران کمک می کند داده های منتشر شده را تفسیر و تکثیر کرده و پژوهش های خود را بر همان اساس تنظیم کنید. با این وجود، لطفا از به اشتراک گذاشتن داده هایی که ممکن است حریم خصوصی افراد را مختل می کند اجتناب کنید.

نمونه هایی از بیاینه های موجودیت داده ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

– پایگاه های داده که در طول تحقیق حاضر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته یا تولید شده اند در دسترس قرار دارند (نام  پایگاه و لینک وب به آن مجموعه داده).

– همه داده هایی که در طول تحقیق حاضر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته یا تولید شده اند در فایل های تکمیلی گنجانده شده است.

– مجموعه داده های تجزیه و تحلیل یا تولید شده از نویسنده مسئول در صورت درخواست معتبر و معقول در دسترس است.

5. به صورت واضح منابع مالی و نقش آنها را در طراحی تحقیق، جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل، تفسیر داده ها و در نوشتن مقاله ذکر کنید.

6. مساعدت های هر یک از نوسیندگان باید مشخص شود.

مشخصه های یک مقاله نظری

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top
تخفیف به مناسبت هفته معلم

این تخفیف حال و هوای تدریس داره ....