چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

معیارهای اسکوپوس در ارزشیابی علمی مجلات

معیارهای اسکوپوس در ارزشیابی علمی مجلات

از سال 2004 که اسکوپوس شروع به کار نمود، حدود 56 میلیون پرونده در این پایگاه داده نمایه شده ‎است. در ابتدا، محتوا اسکوپوس از منابع مختلف (پایگاه داده‎ های داخلی مانند: Embase، ScienceDirect و Compendex) به دست می ‎آمد و سطوح مختلفی از محتوا مورد بازبینی قرار  می‎ گرفت. عوامل گفته شده به همراه این واقعیت که معیارهای ارزیابی در طول زمان تغییر کرده و سخت ‎تر شده‎ است، منجر به وضعیتی شده که برخی از نشریات دیگر واجد شرایط معیارهای کیفیت اسکوپوس نیستند.

به منظور افزایش حداکثری کیفیت در پایگاه اسکوپوس و به منظور حفظ کیفیت مداوم مجلات نمایه شده در این پایگاه، این بازبینی با ۶ معیار بنیادی در هر سال صورت خواهد گرفت. این معیارها هرساله توسط CSAB بروزرسانی می‎ گردد. مجلاتی که از معیار‎های اسکوپوس تبعیت نکنند با پرچم قرمز مشخص می‎شوند تا موارد مورد نظر را برطرف کنند. در بازبینی بعدی و در صورت عدم احراز هرکدام از موارد شش‎ گانه، این مجلات برای بازبینی مجدد توسط CSAB انتخاب شده و امکان توقف نمایه‎ سازی آن ‎ها وجود خواهد داشت. در ادامه ۶ معیار اسکوپوس برای بازبینی را ارائه می‎ دهیم:

– مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود دارای حداقل دو نرخ خود ارجاعی باشد.

– مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود، نیمی از تعداد ارجاعات را دریافت کند.

– مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود دارای امتیاز تاثیر در انتشار نصف یا کمتر از میانگین باشد.

– مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود دارای تعداد مقالات نصف یا کمتر باشد.

– حداکثر نیمی از چکیده مقالات مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود استفاده شود.

– حداکثر نیمی از متن کامل مقالات مجله در مقایسه با مجلات مشابه در حوزه موضوعی خود استفاده شود.

 

 

 

معیارهای اسکوپوس در ارزشیابی علمی مجلات

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله